ОТ 13 ДО 20 ОКТОМВРИ КУКЛЕН ТЕАТЪР ЛОВЕЧ ГОСТУВА В ТОРОС, ДЕРМАНЦИ, БЕЖАНОВО, ЪГЛЕН, РУМЯНЦЕВО И ТОДОРИЧЕНЕ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО“

четвъртък, 12 октомври 2017 1807

Куклен театър Ловеч ще представи кукления спектакъл „КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“ по Шарл Перо в читалищата на луковитските села Торос, Дерманци, Бежаново, Ъглен, Румянцево и Тодоричене.

Театралните постановки се осъществяват в рамките на общинския проект BG05M2OP001-3.001-0001 „ЗАЕДНО“, процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Проектът включва всички детски градини на територията на община Луковит с изнесени групи в малките населени места и всички подготвителни групи в общинските училища. Партньори по проекта са и всички читалища в населени места, където има детски градини.

Кукленият спектакъл ще бъде представен по следния график:

На 13 октомври 2017 г., от 09:00 часа, в Народно читалище „Борба 1895 г.“ с . Торос

На 13 октомври 2017 г., от 10:30 часа, в Народно читалище „Христо Ботев-1895 г.“ с . Дерманци

На 16 октомври 2017 г., от 09:00 часа, в Народно читалище „Учител-1921 г.“ с . Бежаново

На 16 октомври 2017 г., от 10:30 часа, в Народно читалище „Отец Паисий 1926 г.“ с . Ъглен

На 20 октомври 2017 г., от 09:00 часа, в Народно читалище „Димитър Благоев-1895 г.“ с . Румянцево

На 20 октомври 2017 г., от 10:30 часа, в Народно читалище „Христо Ботев 1911 г.“ с . Тодоричене

Кукленият спектакъл е за деца в предучилищна възраст.

ВХОД СВОБОДЕН

 

https://www.livechatalternative.com/