ЛУКОВИТ, 30 МАРТ 2023 Г. - КЛУБ "ТЕАТЪР" ПРЕДСТАВЯ ПИЕСАТА "КАНДИДАТ ЗА ЖЕНЕНЕ"

петък, 24 март 2023 124