АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021-2027 Г.

сряда, 09 декември 2020 607

ТЪРСИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

 

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Луковит за периода 2021-2027 г.

Община Луковит разработва този документ, който е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Ще бъдат определени зони за въздействие, в които приоритетно ще бъдат насочени основните инвестиции през предстоящия програмен период.

Вашето участие при разработване на плана е особено ценно, защото Вие ще дадете нови идеи и виждания за развитието на община Луковит, които ще осигурят реалистичност на планираните проекти.

Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки!

Отделете няколко минути за попълване на настоящата анкета и за планиране бъдещето на Луковит.