Решения/разрешения и заповеди за изработване на ПУП и ПИПУП