ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №62/18.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ

№510

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 18.04.2023 г.

 

Относно: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 г., на Правилника за отличията на Общински съвет Луковит и във връзка с предложение с Вх. №ОбС-76/11.04.2023 г. на председателя на Общински комитет „Васил Левски“ – Луковит, г-жа Иванка Виткова-Цолачева, Общински съвет Луковит взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

   Удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Луковит”

 

проф. Надежда Сейкова Василева – българска актриса, режисьор и театрален педагог, родом от гр. Луковит; преподавател по актьорско майсторство и единствената жена ректор на ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1981-1987 г.); носител на редица награди, сред които са Орден „Стара планина“ I степен за изключителни заслуги в областта на културата (2011 г.), Голямата награда „Аскеер“ за цялостен принос към театралното изкуство (2014 г.), наградата „Икар 2016“ за изключителен принос към българския театър и почетната награда за театрална педагогика на френската академия за театър и кино „Флоран“ (2019 г.); притежава значим принос за развитието на театралното изкуство на национално ниво и съществени заслуги за популяризиране името на родното място в страната и чужбина.

 

Общ брой общински съветници: 17;                                 Присъствали: 14

Гласували: „ЗА” – 13  ;   „ПРОТИВ” – 0     ;     „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ/

https://www.livechatalternative.com/