Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 130

РЕШЕНИЕ №14 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 154

РЕШЕНИЕ №13 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на Община Луковит и на кметовете на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 113

РЕШЕНИЕ №12 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 109

РЕШЕНИЕ   №11 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Законност, обществен ред и контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 114

РЕШЕНИЕ №10 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Здравеопазване, ветеринарен контрол, социални дейности и заетост“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 118

РЕШЕНИЕ №9 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Етнически, демографски проблеми и вероизповедания“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 140

РЕШЕНИЕ №8 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 139

РЕШЕНИЕ №7 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 124

РЕШЕНИЕ №6 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Бюджет, икономика, национални и европейски програми“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 149

РЕШЕНИЕ №5   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 167

РЕШЕНИЕ №4 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 158

РЕШЕНИЕ №3 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.   Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,…

https://www.livechatalternative.com/