Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 139

РЕШЕНИЕ №3 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.   Относно: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 134

РЕШЕНИЕ №2 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/ 07.11.2023 г.   Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 14 ноември 2023 131

РЕШЕНИЕ №1   ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №1/07.11.2023 г.   Относно: Избор на комисия за избор на Председател на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 12 октомври 2023 172

РЕШЕНИЕ №565 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.   Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 12 октомври 2023 149

РЕШЕНИЕ №564 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.   Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство в с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Ъглен, с.Торос, с. Карлуково, с. Петревене и с.Беленци, поради регистрирането…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №73/09.10.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 12 октомври 2023 145

РЕШЕНИЕ №563 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №73/ 09.10.2023 г.   Относно: Създаване на нова локализационна единица и включването й в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България в гр. Луковит,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 132

РЕШЕНИЕ №562 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.     Относно:  Присъждане на Кмета на Община Луковит, общинските съветници и кметовете на кметства, завършващи мандата си 2019-2023 г. без прекъсване на почетни знаци на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 143

РЕШЕНИЕ №561 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Разрешаване формирането  на  паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 144

РЕШЕНИЕ №560 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната   2023-2024 година.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 137

РЕШЕНИЕ №559 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.     Относно:  Отдаване под наем на помещение от сграда-публична общинска собственост

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 144

РЕШЕНИЕ №558 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно:  Приемане на годишен Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Луковит за 2022 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №72/20.09.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 26 септември 2023 136

РЕШЕНИЕ №557 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  72/ 20.09.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в сТорос, общ.Луковит

https://www.livechatalternative.com/