Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №62/18.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 април 2023 94

РЕШЕНИЕ №509 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №62/ 18.04.2023 г.   Относно: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 96

РЕШЕНИЕ №508 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 95

РЕШЕНИЕ №507 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Учредяване право на прокарване на основание чл.193 от ЗУТ.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 98

РЕШЕНИЕ №506 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Промени в разчета на инвестиционната програма.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 90

РЕШЕНИЕ №505 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Учредяване право на прокарване на основание чл.193 от ЗУТ.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 93

РЕШЕНИЕ №504 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Годишен финансов отчет за 2022 год. на МБАЛ – Луковит ЕООД.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 88

РЕШЕНИЕ №503 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Издаване на запис на заповед от Община Луковит в полза на ДФ „Земеделие“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 101

РЕШЕНИЕ №502 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2024 – 2026г. в частта за местните дейности.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 103

РЕШЕНИЕ №501 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Проект на решение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 100

РЕШЕНИЕ №500 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Продажба на част от имот общинска собственост.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 118

РЕШЕНИЕ №499 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Приемане повторно на РЕШЕНИЕ №482, взето с протокол №59/27.02.2023г. на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 107

РЕШЕНИЕ №498 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Приемане повторно на РЕШЕНИЕ №478, взето с протокол №59/27.02.2023г. на Общински съвет Луковит.

https://www.livechatalternative.com/