Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 190

РЕШЕНИЕ №495 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 175

РЕШЕНИЕ №494 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Изпълнение на процесите за планиране на социални услуги от Община Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 165

РЕШЕНИЕ №493 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Дерманци.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 157

РЕШЕНИЕ №492 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници. На основание чл. 10 от Закона за енергията от възобновяемите източници и въз основа на обстоятелствата,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 190

РЕШЕНИЕ №491 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК – Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от „ВиК“ АД гр. Ловеч през 2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 190

РЕШЕНИЕ №490 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Изменение на решение №476, взето с протокол №57 от 24.01.2023г. на Общински съвет Луковит. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 174

РЕШЕНИЕ №489 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Обособяване на зони в гр. Луковит, с възможността им за отдаването им под наем.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 176

РЕШЕНИЕ №488 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Разделяне на 2 на точка 11-та от дневният ред.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 175

РЕШЕНИЕ №487 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 184

РЕШЕНИЕ №486 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Луковит за 2023 – 2024г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 170

РЕШЕНИЕ №485 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Приемане на годишен план за 2023г. за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Луковит. 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №59/27.02.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 08 март 2023 177

РЕШЕНИЕ №484 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №59/ 27.02.2023 г. Относно: Изменение на срока на действие на договора за управление на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛУКОВИТ‘‘ ЕООД.

https://www.livechatalternative.com/