Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 171

РЕШЕНИЕ №507 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Учредяване право на прокарване на основание чл.193 от ЗУТ.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 178

РЕШЕНИЕ №506 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Промени в разчета на инвестиционната програма.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 167

РЕШЕНИЕ №505 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Учредяване право на прокарване на основание чл.193 от ЗУТ.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 173

РЕШЕНИЕ №504 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Годишен финансов отчет за 2022 год. на МБАЛ – Луковит ЕООД.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 169

РЕШЕНИЕ №503 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Издаване на запис на заповед от Община Луковит в полза на ДФ „Земеделие“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 176

РЕШЕНИЕ №502 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2024 – 2026г. в частта за местните дейности.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 188

РЕШЕНИЕ №501 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Проект на решение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит“…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 187

РЕШЕНИЕ №500 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Продажба на част от имот общинска собственост.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 193

РЕШЕНИЕ №499 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Приемане повторно на РЕШЕНИЕ №482, взето с протокол №59/27.02.2023г. на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 183

РЕШЕНИЕ №498 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Приемане повторно на РЕШЕНИЕ №478, взето с протокол №59/27.02.2023г. на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 187

РЕШЕНИЕ №497 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Предоставяне на спортна площадка за безвъзмездно ползване на СУ „Ал. Константинов“.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №60/28.03.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 04 април 2023 211

РЕШЕНИЕ №496 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №60/ 28.03.2023 г.   Относно: Одобряване на предварителни разчети по бюджета на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/