Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 162

РЕШЕНИЕ №519 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №66/ 30.05.2023 г.   Относно: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 163

РЕШЕНИЕ №518   ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища в Община Луковит през 2022г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 173

РЕШЕНИЕ №517 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на план за действие на Общинските концесии за периода 2022 – 2027 год.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 197

РЕШЕНИЕ №516 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 164

РЕШЕНИЕ №515 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 44327.227.2 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 182

РЕШЕНИЕ №514 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  66/ 30.05.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 44327.225.2 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №66/30.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 юни 2023 179

РЕШЕНИЕ №513 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №66/ 30.05.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 44327.225.16 по Кадастралната карта на гр. Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №65/15.05.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 22 май 2023 262

РЕШЕНИЕ №512 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №65/ 15.05.2023 г.   Относно: Определяне на представител на Община Луковит в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВИК“ АД- гр. Ловеч, което ще се проведе на 16.05.2023…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №64/20.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 16 май 2023 182

РЕШЕНИЕ №511 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №64/ 20.04.2023 г.   Относно: Актуализиране на състава на Областен програмен съвет и Областна работна група Област Ловеч за управление на Национална програма за превенция на хроничните незаразни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №62/18.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 април 2023 216

РЕШЕНИЕ №510 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №63/ 18.04.2023 г.   Относно: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №62/18.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 28 април 2023 172

РЕШЕНИЕ №509 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №62/ 18.04.2023 г.   Относно: Удостояване на гражданин със званието „Почетен гражданин на Община Луковит“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №61/13.04.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 25 април 2023 187

РЕШЕНИЕ №508 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №61/ 13.04.2023 г.   Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП.

https://www.livechatalternative.com/