Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 776

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №3 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на комисия за изготвяне Правилник  за  дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 696

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №2 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на Председател на Общински съвет Луковит На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит избира за Председател на Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 1/09.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

събота, 12 декември 2015 702

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №1 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №1/09.11. 2015 г. Относно: Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване                   за Председател на ОбС: Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 654

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №619 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Луковит в Областна комисия за изработване на областна здравна карта На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 689

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №618 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с.Дерманци , с.Торос , с.Ъглен , с.Бежаново , с.Румянцево , с.Тодоричене…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 653

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №617 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагането на клетва на новоизбрания кмет. На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 671

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №616 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински полски пътища по чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 661

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №615 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на движимо имущество-общинска собственост — автобус марка Хюндай Каунти, per. № ОБ 0814 ВН посредством публично…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №614 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 677

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №613 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 682

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №613 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 712

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №612 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Дерманци На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

https://www.livechatalternative.com/