Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/30.10. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

неделя, 16 ноември 2014 663

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №458 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.   ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 38/29.09. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 13 октомври 2014 797

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №448 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г. ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане  на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг   На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/21.08. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 29 август 2014 665

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е  №438 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на Заповед от Община Луковит в полза на  Министерство на регионалното развитие за обезпечаване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/21.07. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 30 юли 2014 734

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТТ   СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е  №412 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.   ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД и приемане на учредителен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/08.05. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 10 юни 2014 789

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №378 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №34/08.05. 2014 г. ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №362 по протокол №33/02.04.2014 г. на Общински съвет Луковит На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА , Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 33/02.04. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

неделя, 13 април 2014 703

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №356 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33/ 02.04.2014 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 32/13.02. 2014г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 26 февруари 2014 645

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №341 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32/13.02. 2014 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2013 – 31.12.2013г. На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 30/10.12. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 31 декември 2013 677

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №326 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30/10.12. 2013 г. Относно: Върнато за ново обсъждане Решение №312 по протокол №29/ 11.11.2013 г. На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА и предложение ОбС-240/09.12.2013 г. на Кмета…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 29/11.11. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 18 ноември 2013 680

Р Е Ш Е Н И Е №312 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №29/11.11. 2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на средства от бюджета на Община Луковит за ВК „БОТЕВ” гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в предвид изложените фактически основания в предложение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 26/05.09. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 30 октомври 2013 641

РЕШЕНИЕ НОМЕР 292ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Благоустрояване на град Луковит“ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.   На основание чл.21, ал.1,  т.23 от  ЗМСМА и изискванията  на Програмата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/26.06. 2013г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 693

РЕШЕНИЕ НОМЕР 273 ОТНОСНО: Избиране на нов управител на „Строител” ЕООД, ЕИК 820151035 .   На основание чл.21, ал.1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал.1 т.5 и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/19.09.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 17 септември 2013 806

РЕШЕНИЕ НОМЕР 454 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА  ЛУКОВИТ КЪМ  01.09.2011 Г. На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18  от Закона за общинските бюджети…