Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 27

РЕШЕНИЕ №587 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Удостояване на кмета на Община Луковит, общинските съветници и кметовете на кметства, завършващи мандата си 2015-2019 г. без прекъсване с почетни знаци на Община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 26

РЕШЕНИЕ №586 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство в с. Дерманци, с. Торос, с. Бежаново, с. Тодоричене, с. Беленци, с. Петревене и с. Карлуково, поради регистрирането…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 27

РЕШЕНИЕ №585 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.             ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Луковит, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 23

РЕШЕНИЕ №584 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Удостояване на граждани- столетници с отличието „Значка на Луковит“ и еднократна финансова помощ

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 22

РЕШЕНИЕ №583 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Отмяна на Решение №560 от 23.08.2019 г. на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 20

РЕШЕНИЕ №582 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Отмяна на Решение №565 от 23.08.2019 г. на Общински съвет Луковит.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 19

РЕШЕНИЕ №581 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Съгласуване на маломерни паралелки в неспециализираните училища на територията на община Луковит и осигуряване на необходимите средства за дофинансирането…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 19

РЕШЕНИЕ №580 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности през учебната 2019/2020 година

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 20

РЕШЕНИЕ №579 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 22

РЕШЕНИЕ №578 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г. ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр. Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 21

РЕШЕНИЕ №577 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Проект на ПУП- парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, участъци…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №67/24.09.2019 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 01 октомври 2019 28

РЕШЕНИЕ №576 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №67/ 24.09.2019 г.   ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост- земеделски земи посредством публично оповестен конкурс