Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2021


№ и дата
на уд-ето

Вх.№ на искането
за рег. и дата

Строеж /наименование/

 

Местонахождение /гр./с., ПИ, УПИ, кв., адм. Адрес

Възложител /физ. лице –
трите имена, юрид. лице, предст. от.../

1/16.03.2021

02-1174/

10.03.2021

Водопроводно отклонени за ПИ с идентификатор 44327.266.27, отреден "За складова дейност"

гр. Луковит , ПИ с идентификатори 44327.266.27, 44327.25.64, 44327.502.9577

Младен Теодоров Витков

2/22.04.2021

02-1702/ 15.04.2021

Преустройство на МЖ в магазин за хранителни стоки

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.502.693, УПИ  Х, кв. 218, ул.“Кокиче“ № 33

Сергей Василев Сергеев и Любен Василев Сергеев

3/17.06.2021

02-2525/

11.06.2021

Обществена сграда с отделни обекти за търговски дейности-магазини и обществено обслужващи  дейности

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.502.2506, УПИ ХХІІІ,кв.139, ул. "Шипка" №15

"Йови Груп"ООД, представлявана от Павлин Йовков Йотов и Цветелин Йовков Йотов

4/24.06.2021

02-2656/

21.06.2021

Фурна за хляб и тестени изделия

с. Торос , ПИ с идент. 43058.700.503, УПИ VIIІ,кв.46,ул."Дило Йотов" № 79а

Захари Мирославов Младенов

5/06.07.2021

02-2847/

30.06.2021

Ремонт, реконструкция и преустройство на същ. сгради във ветеринарно лечебно заведение

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.503.259, УПИ ХV, кв.146, ул. "Върбовец" № 10

Красимир Василев Кръстев

6/22.07.2021

02-3116/

19.07.2021

„Пристройка към съществуваща сграда на ДГ "Слънце"“

гр. Луковит, ПИ с идент.44327.503.138, УПИ VIIІ, кв. 159, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ № 43

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

7/13.08.2021

02-3470/

11.08.2021

Еднофамилна жилищна сграда, гараж и барбекю

с. Дерманци, ПИ с идент.20688.501.1273, УПИ VIІ, кв. 104, ул. “Преслав“ №15

Георги Маринов Манчев

8/09.09.2021

 

02-3645-1/ 09.09.2021

 

 

Магазин за промишлени стоки

 

 

гр. Луковит, ПИ с идентиф.44327.502.2607, УПИ ХVII, кв.127,ул.“Възраждане“ № 58,

Генка Петрова Николова, Христинка Цветанова Стефанова, Поля Стефанова Петрова-Огнянова, Петър Стефанов Петров

9/30.09.2021

02-4346/ 30.09.2021

Навес за товаро-разтоварни дейности към съществуваща промишлена сграда

гр. Луковит, ПИ с идент. 44327.502.51, УПИ I , кв.133, ул. "Козлодуй" № 24

"ВС Метал къмпани" АД, представлявано от Вътко Михайлов Вътов

10/04.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-4881/

04.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-ция, на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Луковит. Подобект 1:  ул. "Симов дол"/от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41 – 850 м.л./, в гр. Луковит. Етап 2: с обща дължина на този етап -715 л.м. от ОК 14 / ул. “Велчо Комитата“/ до ОК 15 / ул. “Кънчо Велин/-60 л.м. от ОК 15 /ул. “Кънчо Велин/ до ОК 29/ ул. “Симов дол“/-45 л.м. от ОК 29 ул. “Симов дол/до ПТ 41/ ОК 156-при ул. “Съединение“/-629 л.м.
Подобект 2:  ул." Кирил и Методий "/от ОК 342 / ул. “Гео Милев“/ до ОК 609-1280м.л./, в гр. Луковит
Етап 1: с обща дължина на този етап -737 л.м. от ОК 342 / ул. “Гео Милев“/ до ОК 543 / при ул. “Глоговец/-702 л.м.
от ОК 543 / ул. “Глоговец“/ до ОК 540/ при ул. “П. Д. Петков“/ - 35 л.м.

 

 

гр. Луковит, Подобект 1:от ОК 14  до ОК 15 / ул. “Кънчо Велин/
от ОК 15 / ул. “Кънчо Велин/ до ОК 29/ ул. “Симов дол“/
от ОК 29/ ул. “Симов дол“/ до ПТ 41/ОК 156 - при ул. “Съединение“/
Подобект 2:  ул." Кирил и Методий "/от ОК 342 /ул. “Гео Милев“/ до ОК 609
от ОК 342 /ул. “Гео Милев“/ до ОК 543 / при ул. “Глоговец/
от ОК 543 / ул. “Глоговец“/ до ОК 540/ при ул. “П. Д. Петков“/

 

 

 

 

 

 

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/04.11.2021

 

 

 

02-4882/

04.11.2021

 

 

 

 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях“
Подобект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в участъка на улица “Кирил и Методий“

 

ул. “Кирил и Методий“ /от ул. “Възраждане“, част от път 1-3 при км 139+431 до ОК 342 при ул. “Гео Милев“

 

 

Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров

 

 

https://www.livechatalternative.com/