Регистър на търговски дружества


№ по ред

Наименование на търговско дружество

Данни за съдебната регистрация на търговското дружество

Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество

Лица, представляващи Общината в органите за управление и контрол на търговското дружество

Възнаграждение на лицата, представляващи Общината в органите за управление и контрол

 

1.

“Строител”ЕООД

гр. Луковит - в ликвидация

заличен в търговския регистър

 

2.

"МБАЛ Луковит „ ЕООД гр. Луковит

ФД № 580/2000 г.

100%

Иван Генов Иванов

400%

СРЗ за заведението

 

3.

МЦ"Здраве"ЕООД

гр. Луковит - в ликвидация

заличен в търговския регистър

 

4.

ДЗСР”Луковит”ООД

гр. Луковит

заличен в търговския регистър

5.

“ВИК” АД гр. Ловеч

ФД № 151/2005г.

9%

Кмет / зам. кмет

няма

6.

МБАЛ-проф.д-р Параскев Стоянов"АД гр. Ловеч

ФД № 580/2000г.

2,33%

Иван Генов Иванов

няма

https://www.livechatalternative.com/