Регистър на търговски дружества


№  по ред

Наименование на търговско дружество

Данни за съдебната регистрация на търговското дружество

Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество

Лица, представляващи Общината в органите за управление и контрол на търговското дружество

Възнаграждение на лицата, представляващи Общината в органите за управление и контрол

1.

“Строител”ЕООД

гр.Луковит

ФД № 105/1989 г.

100%

 Иван Миков Иванов

 720,00

2.

“МБАЛ Луковит”ЕООД

гр.Луковит

ФД № 580/2000г.

100%

Иван Генов Иванов

400 %

СРЗ за заведението

3.

МЦ”Здраве”ЕООД

Гр.Луковит – в ликвидация

ФД № 473/2001 г.

100%

Димитрина Златкова Йотова

100,00 еднократно

4.

ДЗСР”Луковит”ООД

Гр.Луковит

ФД № 811/1998г.

20 %

Донка Симеонова Цветанова

330,00

5.

“ВИК” АД гр.Ловеч

ФД № 151/2005г.

9%

Калин Димитров Василев

няма

6.

МБАЛ-проф.д-р Параскев Стоянов”АД гр.Ловеч

ФД № 580/2000г.

3,55%

Иван Генов Иванов

няма