Регистър на общинските детски градини


Име на детската градина   Основание/Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване Име на директора Адрес на управление и на изнесените групи Код по Булстат Наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности Тел.,ел. адрес, адрес в интернет Основа-
ние за залича-
ване на регистр-
ацията
Капаци-
тет на институ-
цията
1. Детска градина „Слънце“ гр. Луковит Решение за откриване на първата детска градина в гр. Луковит -1944 г.- Писмо Министерство на народното просвета; Решение № 43/28.05.1992г. на Об С Луковит за промяна на името от ЦДГ “В.  Терешкова“ в ЦДГ “Слънце“; Решение №127/08.07.2016г. на Об С Луковит за промяна наименованието от ЦДГ “Слънце“ в ДГ “Слънце“ Анахид Юлианова Михайлова гр. Луковит ул. „Кирил и Методий“ №43, изнесена група - с. Тодоричене, ул. „Петко Р. Славейков“ №17 000280602       няма 0697 52449 [email protected]   120
2. Детска градина „Звънче“ гр. Луковит Решение за откриване 01.10.1960г. Летописна книга Решение № 43/28.05.1992г.на Об С Луковит за промяна на името от ЦДГ “М. Палаузов“ в ЦДГ “Звънче“; Решение №127/08.07.2016г. на Об С Луковит за промяна наименованието от ЦДГ “Звънче“ в ДГ “Звънче“ Рени Василева Колева гр. Луковит ул. „Сан Стефано“ № 26   Почасови - има съботно-неделни и сезонни дейности - няма 0697 54991 reni_koleva1971@abv.bg zvanchе-bg.com   105
3. Детска градина „Червената шапчица“ гр. Луковит Решение за откриване 08.11.1977 г. – летописна книга Решение № 43/28.05.1992г. на Об С Луковит за промяна на името от ЦДГ “Зоя Космодемянская“ в ЦДГ “Червената шапчица“; Решение №127/08.07.2016г. на Об С Луковит за промяна наименованието от ЦДГ “Червената шапчица“ в ДГ “Червената шапчица“ Маргарита Иванова Петкова гр. Луковит ул. „Никола Йорданов“ № 3 изнесена група - с. Румянцево, ул. „Централна“ № 20 000284084       няма 0697 52400 [email protected]; chervenatashapchitsa.com     131
4. Детска градина „Славейче“ с.Дерманци Решение за откриване м.10.1970 г. летописна книга Решение № 470/19.09.2011г. на Об  Луковит за преобразуване чрез вливане като изнесени групи към ЦДГ “Славейче“ с. Дерманци,   ЦДГ с.Бежаново с филиал с.Ъглен Решение №127/08.07.2016г. на Об С Луковит за промяна наименованието от ЦДГ “Славейче“ в ДГ “Славейче“ Светлина Стефанова Калчева с. Дерманци, ул. „Васил Левски“ № 111 изнесена група - с. Ъглен, ул. „Лиляна Димитрова“ № 1 изнесена група - с. Бежаново, ул. „Вит“ № 24 000284173       няма 0893 353072 [email protected]   130
5. Детска градина  „Зорница“ с. Торос Решение за откриване 08.11.1962 г. летописна книга Решение № 43/28.05.1992г.на Об С Луковит за промяна на името от ЦДГ“Д.      Йотов“ в ЦДГ “Зорница“; Решение №127/08.07.2016г. на Об С Луковит за промяна наименованието от ЦДГ “ Зорница“ в ДГ  “ Зорница“ Ралица Веселинова Цочева с. Торос ул. „Стоян Георгиев“ №5 111280958       няма 069862263 [email protected]   100
https://www.livechatalternative.com/