Регистър на издадени разрешения за строеж 2021


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

1.

11.01.2021г.

Петя Василева Йорданова и Андриан Василев Йорданов

„Ремонт и реконструкция на покрива на второстепенна постройка на допълващото застрояване“

44327.251.2

гр.Луковит

2.

14.01.2021г.

Радослав Димитров Гатев

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ ХІ, кв.87

ПИ 20688.501.1055

с.Дерманци

3.

21.01.2021г.

Искрен Петров Иванов

„Гаражи с номера 5 и 6 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

4.

21.01.2021г.

Искрен Петров Иванов

„Гаражи с номера 7 и 8 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

5.

21.01.2021г.

„Тетрагон“ООД

„Гаражи с номера 9 и 10 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

6.

21.01.2021г.

Йорданка Василева Цветанова

„Гараж с номер 11 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

7.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Ремонт и реконструкция на скатен покрив на сграда за нуждите на детска градина с.Ъглен с идентификатор 85010.700.1330.2“

V

УПИ ІХ, кв.38

ПИ 85010.700.1330

с.Ъглен

8.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Основен ремонт на скатен покрив на сграда за нуждите на детска градина с.Бежаново с идентификатор 03143.700.1882.1“

V

УПИ 289а, кв.62

ПИ 03143.700.1882

с.Бежаново

9.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Площадка за игра в двора на детска градина в с.Ъглен“

V

УПИ ІХ, кв.38

ПИ 85010.700.1330

с.Ъглен

10.

04.02.2021г.

„СИ БИ ЕС Консултинг“ ЕООД; Пламен Боянов Хаджиев; Сашка Ненова Хаджиева и Боян Иванов Хаджиев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сгради с идентификатори 44327.502.2420.1 и 44327.502.2420.2“

УПИ VІІІ, кв.78

ПИ 44327.502.2420

гр.Луковит

11

11.02.2021

„СМЪРФИТ КАПА България“ ЕООД

„Воден резервоар за противопожарни и технологични нужди за предприятие на целулозно-хартиената промишленост“

І

УПИ І, кв.187

ПИ 44327.502.1044

гр.Луковит

12.

04.03.2021

Община Луковит

„Преустройство на част от приземния и целия партерен етаж на четириетажна масивна сграда в целодневна детска градина“

ІV

УПИ І, кв.93

ПИ 20688.501.930

с.Дерманци

13.

11.03.2021

Петър Маринов Монев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда и в прилежащия имот“

УПИ VІІ, кв.57

ПИ 24236.700.381

с.Дъбен

14.

16.03.2021

„АЛИС & ЕВИ“ЕООД

„Автосервиз и навес за автомивка“

V

УПИ ХV, кв.8

ПИ 43058.700.149

с.Торос

15.

16.03.2021

Александър Петров Александров

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по уличните регулационни линии“

УПИ VІІІ, кв.30

ПИ 72552.700.346

с.Тодоричене

16.

16.03.2021

Велико Ангелов Великов

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня зад съществуваща жилищна сграда“

УПИ ІХ, кв.146

ПИ 44327.503.253

гр.Луковит

17.

16.03.2021

„ЛУКОВИТ ОЙЛ“ООД

„Модулна станция за светли горива, автомивка и павилион за охрана“

І

УПИ ІІ, кв.227

ПИ 44327.502.3029

гр.Луковит

18.

22.03.2021г.

Петя Василева Йорданова и Андриан Василев Йорданов

„Ремонт и реконструкция на покрива на второстепенна постройка на допълващото застрояване“

44327.251.2

гр.Луковит

19.

22.03.2021г.

Митко Проданов Проданов

„Еднофамилна жилищна двуетажна жилищна сграда“

V

УПИ І, кв.108

ПИ 20688.501.1194

с.Дерманци

20.

26.03.2021г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на съществуваща детска градина „Зорница“ с.Торос“

ІV

УПИ ХХІ, кв.69

ПИ 43058.700.1276

с.Торос

21.

29.03.2021г.

Община Луковит

„Ремонт на социален патронаж в гр.Луковит – сграда с идентификатор 44327.502.1064.1“

ІV

УПИ І, кв.13

ПИ 44327.502.1064

гр.Луковит

22.

07.04.2021г.

Лальо Лазаров Илиев и Спас Лазаров Илиев

„Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда“

V

УПИ ІV, кв.13

ПИ 56099.700.379

с.Петревене

23.

12.04.2021г.

Радка Цветанова Радева, Мирослав Радков Радев, Николай Радков Радев и Николай Златанов Димитров

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІ, кв.34

ПИ 43058.700.666

с.Торос

24.

15.04.2021г.

Петя Данаилова Рашева

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХVІІ, кв.84

ПИ 20688.501.837

с.Дерманци

25.

15.04.2021г.

„РОНИ 93“ЕООД

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ V, кв.88

ПИ 03143.700.664

с.Бежаново

26.

15.04.2021г.

Никола Таков Атанасов и Миланка Василева Атанасова

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХХVІ, кв.38

ПИ 85010.700.814

с.Ъглен

27.

15.04.2021г.

Мирослав Витанов Лалев

„Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна жилищна сграда“

УПИ ІV , кв.9 44327.502.2003

гр.Луковит

28.

27.04.2021г.

Христо Валентинов Христов

„Постройка на допълващото застрояване - гараж“

УПИ ІV, кв.26

ПИ 56318.500.410

с.Пещерна

29.

29.05.2021г.

„Агропродукт 2018“ЕООД

„Склад за съхранение на селскостопанска продукция и прикачен инвентар“

V

УПИ VІІІ, кв.1

ПИ 43058.700.1266

с.Торос

30.

29.03.2021г.

„Родина БГ“ООД

„Допълващо застрояване – навеси за автомобили и други превозни средства“

УПИ ІV, кв.233

ПИ 44327.502.2822

гр.Луковит

31.

26.05.2021г.

„МИЛККОМ“ООД

„Централа за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ VІІ, кв.149

ПИ 44327.502.233

гр.Луковит

32.

27.05.2021г.

Палма Петрова Захариева и Пламен Захариев Петров

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по уличните регулационни линии“

УПИ VІ, кв.237

ПИ 44327.502.2391

гр.Луковит

33.

24.06.2021г.

Георги Атанасов Диков

„Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХVІІ, кв.39

ПИ 85010.700.381

с.Ъглен

34.

24.06.2021г.

Цветомир Георгиев Дончев

„Допълващо застрояване – работилница като пристройка към съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор 72552.700.1051.3“

УПИ VІІ, кв.61 ПИ 72552.700.1051

с.Тодоричене

35.

01.07.2021г.

Община Луковит

„Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Луковит по улици“ – обособена позиция 1

ІІ

улици в гр.Луковит

гр.Луковит

36.

01.07.2021г.

Община Луковит

„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Луковит“ – обособена позиция 2

ІІ

улици в гр.Луковит

гр.Луковит

37.

05.07.2021г.

Георги Цветанов Ангелов

„Постройка на допълващото застрояване - гараж“

УПИ ХІІ, кв.29

ПИ 44327.502.2210

гр.Луковит

38.

13.07.2021г.

Христо Йотов Диков

„Плътна ограда с височина до 2,20м., по уличната регулационна линия и страничните регулационни лини, изцяло разположена в имота на възложителя“

УПИ ІІ, кв.58

ПИ 63327.500.508

с.Румянцево

39.

13.07.2021г.

Станислав Димов Димов

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя и навес“

УПИ І, кв.75

56099.700.583

с.Петревене

40.

13.07.2021г.

Божидар Иванов Петков

„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция“

ПИ 44327.332.36

гр.Луковит

41.

27.07.2021г.

„СВК СОЛАР“ЕООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници по покривите на същ.сгради и в двор, с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ІV, кв.87

ПИ 20688.501.1062

с.Дерманци

42.

19.08.2021г.

Красим Ивайлов Русков

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя“

УПИ ІІІ, кв.84

ПИ 43058.700.1019

с.Торос

43.

19.08.2021г.

Мирослав Николаев Христов и Мирослава Драгомирова Цветанова

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селкостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея“

ПИ 44327.320.72

гр.Луковит

44.

31.08.2021г.

Етажните собственици и „Цетин България“ЕАД

„Преустройство на приемо-предавателна станция 3900, разположена върху сграда с идентификатор 44327.502.2110.1, гр.Луковит“

ІІІ

УПИ ХІІ, кв.29

ПИ 44327.502.2110

гр.Луковит

45.

31.08.2021г.

„НЮ ГРИЙН СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІ, кв.43

ПИ 03143.700.143

с.Бежаново

46.

07.09.2021г.

„Електроенергиен системен оператор“ЕАД

„Подстанция „Луковит“110/20кV, реконструкция на ОРУ 110кV“

ІІ

ПИ 44327.254.15

гр.Луковит

47.

16.09.2021г.

Найден Василев Цоков и Марин Василев Цолов

„Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 56318.500.289 – За жилищни нужди, застроен“

V

УПИ ІV, кв.33

ПИ 56318.500.289

с.Пещерна

  1.  

16.09.2021г.

Даниела Лилянова Димитрова и Димитър Цолов Димитров

„Пристройка към съществуващи жилищни сгради“

V

УПИ ХІІ, кв.75

ПИ 20688.501.1603

с.Дерманци

49.

16.09.2021г.

Драгомир Иванов Цветков

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ІІ, кв.121

ПИ 44327.502.55

гр.Луковит

50.

20.09.2021г.

Димитър Маринов Монев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана върху покривите на съществуващи сгради, реализирани в имота“

УПИ ХХІІ, кв.23

ПИ 85010.700.152

с.Ъглен

51.

20.09.2021г.

„МИЛККОМ“ООД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда с идентификатор 44327.335.558.2“

ПИ 44327.335.558

гр.Луковит

52.

20.09.2021

Михаил Николаев Михайлов

„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция“

ПИ 44327.266.9

гр.Луковит

53.

23.09.2021

Боян Калинов Вълков

„Пристройка към съществуваща 2МЖ“

V

УПИ ХІ, кв.116

ПИ 44327.502.2671

гр.Луковит

54.

30.09.2021

Община Луковит и „Аресгаз“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 20“

ІІ

улици

гр.Луковит

55.

30.09.2021

Община Луковит и „Аресгаз“ЕАД

„Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 21“

ІІ

улици

гр.Луковит

56.

14.10.2021г.

„СТРОЙРЕМОНТ 61“ ЕООД

„Привеждане на същ.строеж в сграда със смесено предназначение с необходимото пристрояване и надстрояване“

ІV

УПИ  І, кв.126

44327.502.9871

гр.Луковит

 57.

01.11.2021г.

Георги Петков Цацов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана в/у покрива на същ.сграда и двор“

УПИ  ХІV, кв.56

ПИ 43058.700.392

с.Торос

 58.

11.11.2021г.

Огнян Борисов Астарджиев

„Постройка на допълващото застрояване, със спомагателно, складово предназначение“

УПИ ІХ, кв.67

ПИ 44327.502.2231

гр.Луковит

 59.

12.11.2021г.

„ВС МЕТАЛ КЪМПАНИ“АД

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници - ФВЕЦ с обща инсталирана мощност до 200kW за собствени нужди в/у покрива на същ.сгради  44327.502.1058.2 и 17“

УПИ V, кв.235

ПИ 44327.502.1058

 

гр.Луковит

 60.

09.12.2021г.

Иван Петров Иванов

„Приобектов мобилен бетонов възел, модел „МОБИЛ СИМ 90““

V

УПИ І, кв.79

ПИ 20688.79.51

с.Дерманци

 61.

09.12.2021г.

Христо Георгиев Христов

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW, монтирана върху покрива на съществуваща сграда и в двора“

УПИ ІІІ, кв.101

ПИ 20688.501.1137

с.Дерманци

62.   

16.12.2021г.

СУ“Алеко Константинов“

„Мултифункционална спортна площадка“

V

УПИ І, кв.25

ПИ 44327.502.981

гр.Луковит

63.

16.12.2021г.

Цветозар Радославов Калчев

„Постройка на допълващото застрояване, с височина до 2,5м, с обслужващо предназначение“

УПИ ІІ, кв.73

ПИ 72552.700.19

с.Тодоричене

64.

 29.12.2021г.

„АГРО ИНВЕСТМЪН“ ЕООД

„Предприятие за производство на вино“

V

УПИ VІІІ, кв.41

ПИ 56099.700.1133

с.Петревене

https://www.livechatalternative.com/