Регистър на издадени разрешения за строеж 2021


№ по ред

 

Дата

 

Възложител/

Собственик

 

Строеж

 

Категория

 

№ на имота

/УПИ, кв./

 

Населено място

 1.

11.01.2021г.

Петя Василева Йорданова и Андриан Василев Йорданов

„Ремонт и реконструкция на покрива на второстепенна постройка на допълващото застрояване“

44327.251.2

гр.Луковит

 2.

14.01.2021г.

Радослав Димитров Гатев

„Водопроводно отклонение“

V

УПИ  ХІ, кв.87

ПИ 20688.501.1055

с.Дерманци

3.

21.01.2021г.

Искрен Петров Иванов

„Гаражи с номера 5 и 6 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

4.

21.01.2021г.

Искрен Петров Иванов

„Гаражи с номера 7 и 8 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

 

гр.Луковит

5.

21.01.2021г.

„Тетрагон“ООД

„Гаражи с номера 9 и 10 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

6.

21.01.2021г.

Йорданка Василева Цветанова

„Гараж с номер 11 от гаражна група зад блок „Светлина““

V

УПИ ІІ, кв.126

ПИ 44327.502.9749

гр.Луковит

7.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Ремонт и реконструкция на скатен покрив на сграда за нуждите на детска градина с.Ъглен с идентификатор 85010.700.1330.2“

V

УПИ ІХ, кв.38

ПИ 85010.700.1330

с.Ъглен

8.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Основен ремонт на скатен покрив на сграда за нуждите на детска градина с.Бежаново с идентификатор 03143.700.1882.1“

V

УПИ 289а, кв.62

ПИ 03143.700.1882

с.Бежаново

9.

28.01.2021г.

Община Луковит

„Площадка за игра в двора на детска градина в с.Ъглен“

V

УПИ ІХ, кв.38

ПИ 85010.700.1330

с.Ъглен

10.

04.02.2021г.

„СИ БИ ЕС Консултинг“ ЕООД; Пламен Боянов Хаджиев; Сашка Ненова Хаджиева и Боян Иванов Хаджиев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сгради с идентификатори  44327.502.2420.1 и 44327.502.2420.2“

УПИ VІІІ, кв.78

ПИ 44327.502.2420

гр.Луковит

11

11.02.2021

„СМЪРФИТ КАПА България“ ЕООД

„Воден резервоар за противопожарни и технологични нужди за предприятие на целулозно-хартиената промишленост“

І

УПИ І, кв.187

ПИ 44327.502.1044

гр.Луковит

12.

04.03.2021

Община Луковит

„Преустройство на част от приземния и целия партерен етаж на четириетажна масивна сграда в целодневна детска градина“

ІV

УПИ І, кв.93

ПИ 20688.501.930

с.Дерманци

13.

11.03.2021

Петър Маринов Монев

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW върху покрива на същ.сграда и в прилежащия имот“

УПИ VІІ, кв.57

ПИ 24236.700.381

с.Дъбен

14.

16.03.2021

„АЛИС & ЕВИ“ЕООД

„Автосервиз и навес за автомивка“

V

УПИ ХV, кв.8

ПИ 43058.700.149

с.Торос

15.

16.03.2021

Александър Петров Александров

„Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя, по уличните регулационни линии“

УПИ VІІІ, кв.30

ПИ 72552.700.346

с.Тодоричене

16.

16.03.2021

Велико Ангелов Великов

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня зад съществуваща жилищна сграда“

УПИ ІХ, кв.146

ПИ 44327.503.253

гр.Луковит

17.

16.03.2021

„ЛУКОВИТ ОЙЛ“ООД

„Модулна станция за светли горива, автомивка и павилион за охрана“

І

УПИ ІІ, кв.227

ПИ 44327.502.3029

гр.Луковит

 18.

22.03.2021г.

Петя Василева Йорданова и Андриан Василев Йорданов

„Ремонт и реконструкция на покрива на второстепенна постройка на допълващото застрояване“

44327.251.2

гр.Луковит

 19.

22.03.2021г.

Митко Проданов Проданов

„Еднофамилна жилищна двуетажна жилищна сграда“

V

УПИ  І, кв.108

ПИ 20688.501.1194

с.Дерманци

 20.

26.03.2021г.

Община Луковит

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на съществуваща детска градина „Зорница“ с.Торос“

ІV

УПИ ХХІ, кв.69

ПИ 43058.700.1276

с.Торос

 21.

29.03.2021г.

Община Луковит

„Ремонт на социален патронаж в гр.Луковит – сграда с идентификатор 44327.502.1064.1“

ІV

УПИ І, кв.13

ПИ 44327.502.1064

 

гр.Луковит

 22.

07.04.2021г.

Лальо Лазаров Илиев и Спас Лазаров Илиев

„Пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда“

V

УПИ ІV, кв.13

ПИ 56099.700.379

с.Петревене

 23.

12.04.2021г.

Радка Цветанова Радева, Мирослав Радков Радев, Николай Радков Радев и Николай Златанов Димитров

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХІ, кв.34

ПИ 43058.700.666

с.Торос

24.

15.04.2021г.

Петя Данаилова Рашева

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХVІІ, кв.84

ПИ 20688.501.837

с.Дерманци

25.

15.04.2021г.

„РОНИ 93“ЕООД

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ V, кв.88

ПИ 03143.700.664

с.Бежаново

26.

 15.04.2021г.

Никола Таков Атанасов и Миланка Василева Атанасова

„Фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW“

УПИ ХХVІ, кв.38

ПИ 85010.700.814

с.Ъглен