Регистър на издадени разрешения за строеж 2017


№ по ред

 

Дата

Възложител/
Собственик

Строеж

Категория

№ на имота

/УПИ, кв./

Населено място

1.

03.01.2017г.

„Д-р Валентина Господинова-Василева-АПМП-ИП”ЕООД

„Вътрешна газова инсталация на офис”

УПИ І, кв.68

ПИ 44327.502.2309

гр.Луковит

2.

02.02.2017г.

Младен Теодоров Витков

„Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 44327.266.27, отреден за складова дейност“

V

44327.266.27; 44327.25.64; 44327.502.9577 

гр.Луковит

3.

17.02.2017г.

„Агромус“ЕООД

„Селкостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ажурна ограда с обща дължина 709.74м и височина 2.20м.“

V

ПИ 220006

з-ще Дерманци

4.

17.02.2017г.

„Виктория ЗЕМ”ЕООД

„Селкостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ажурна ограда с обща дължина 408.79м и височина 2.20м.“

V

ПИ061026

з-ще Дерманци

5.

02.03.2017г.

Община Луковит

Вяра Илиева Иванова

ІV

УПИ І, кв.125

ПИ 44327.502.2833

гр.Луковит

6.

08.03.2017г.

Мирослав Цветанов Лилов

„Преустойство на съществуващ търговски обект в агроаптека“

V

УПИ ХІ-886, кв.76

с.Торос

7.

12.03.2017г.

Станислав Иванов Станков

„Свободноразположена второстепенна постройка на допълващото застрояване”

УПИ VІІ, кв.104

гр.Луковит

8.

13.04.2017г.

Иво Дилов Дилов

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване”

УПИ ХХ, кв.139

ПИ 44327.502.2511

гр.Луковит

9.

13.04.2017г.

Георги Климентов Николов

„Селкостопанска постройка на допълващото застрояване”

УПИ ІІ, кв.11

ПИ 44327.502.1922

гр.Луковит

10.

13.04.2017г.

Ата Османова Борисова

„Плътни огради с височина до 2.20м., изцяло разположени в имота”

УПИ ІХ-50, кв.19

с.Дерманци

11.

13.04.2017г.

Иванка Петкова Георгиева

„Преустройство на съществуваща стопанска постройка с цел разширение на съществуващо заведение – кафе -аперитив”

V

УПИ VІ-466, кв.46

с.Дерманци

12.

10.05.2017г.

Елена Илиева Василева

„Преустройство и промяна на предназначението на магазин за хр.стоки в магазин за телекомуникационни продукти и услуги-3588 и магазин за промишлени стоки”

V

УПИ ХІІІ, кв.74

ПИ 44327.502.9740

гр.Луковит

13.

18.05.2017г.

Огнян Борисов Астарджиев

„Плътни огради с височина до 2,20м, изцяло в имота“

 

44327.502.2231;

гр.Луковит

14.

25.05.2017г.

„Тетрагон“ООД

„Преустойство на съществуващи помещения от МС с производствено и складово предназначение в магазин за промишлени стоки, пчеларски инвентар и консумативи“

V

УПИ ХІІ, кв.18

ПИ 44327.502.1957

 

гр.Луковит

15.

08.06.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП 1 в с.Дерманци”

ІІІ

клон „А”, клон”Б”

с.Дерманци

16.

08.06.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП 11 в с.Дерманци”

ІІІ

клон „А”, клон”Б” и клон „В“

гр.Луковит

17.

09.06.2017г.

1.„Теленор България”ЕАД и

 2. Етажните собственици

„Базова станция №3900 с честотен обхват 900MHzq 1800MHz r 2100MHz  на оператор „Теленор България”ЕАД”

ІІІ

сграда с

ПИ 44327.502.1592

 

гр.Луковит

18.   

23.06.2017г.

Красимир Атанасов Христов

„Преустойство на съществуващи помещения с обществено предназначение от партерен етаж на 2МЖ  в агроаптека“

V

УПИ VІІІ, кв.69

ПИ 44327.502.2259

 

гр.Луковит

19.

23.06.2017г.

Веселин Младенов Теодоров

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда“

V

УПИ ІІ, кв.139

ПИ 44327.502.2534

 

гр.Луковит

20.

04.07.2017г.

1.„Сдружение „Център за независим живот” и 2.Община Луковит

„Преустойство, реконструкция и ремонт на съществуваща сграда (Защитено жилище за младежи от 18г. до 25г. “

V

УПИ І, кв.142

ПИ 44327.503.189

гр.Луковит

21.

06.07.2017г.

Георги Димитров Пенчов

„Селскостопанска сграда за съхранение на разтителна и животинска продукция и отглеждане на биволи”

V

ПИ с кад.№087037

М.“Щурков дол“

з-ще с.Румянцево

22.

06.07.2017г.

„Вадива“ЕООД

„Еднофамилна жилищна сграда”

V

УПИ VІІІ-545, кв.60

 

с.Румянцево

23.

06.07.2017г.

Серафим Василев Върбанов

„Еднофамилна жилищна сграда”

V

УПИ ХІ, кв.180

ПИ 44327.503.19

гр.Луковит

24.

07.07.2017г.

1.Цветозара Олег Пенчева-Теодосиева

2.Иво Георгиева Петрова

3.Йоанна Иванова Хумарска

4.Иванка Николова Найденова

„Гаражни клетки – груп строеж“

V

УПИ ІХ, кв.73

ПИ 44327.502.3009

гр.Луковит

25.

07.07.2017г.

Пламен Петров Петров

„Селскостопанска сграда за отглеждане на едри преживни животни“

V

ПИ с кад.№070061

 

з-ще с.Дерманци

26.

13.07.2017г.

1.Генка Петрова Николова

2.Христинка Цветанова Стефанова

3.Поля Стефанова Петрова-Огнянова

4.Петър Стефанов Петров

„Магазин за промишлени стоки“

V

УПИ ХVІІ, кв.127

ПИ 44327.502.2607

 

гр.Луковит

27.

20.07.2017г.

„Агропродукт Стойкови“ЕООД

„Кравеферма за 160 дойни крави и техните приплоди и преустройство на съществуваща масивна сграда в доилна зала с млекосъбирателен пункт, родилни боксове, стационар, зона за подрастване и преустройство на съществуваща сграда в офцеферма за 350 животни“

V

ПИ с кад.№000005

М.“Райкова млака“

с.Дерманци

28.

20.07.2017г.

Мартин Богданов Ботев

„Търговски обект – магазин за промишлени стоки и покрит подход за двора на имота и съществуващата жилищна сграда“

V

УПИ ІІІ, кв.73

ПИ 44327.502.2278

гр.Луковит

29.

27.07.2017г.

Цветелина Иванова Дакова-Христова

„Преустройство на съществуващ търговски обект с предназначение „магазин за козметика“ в „кабинет за дентална медицина““

ІV

УПИ І, кв.69

ПИ 44327.502.2251 в СОС 44327.502.2251.1.33

гр.Луковит

30.

27.07.2017г.

Александър Христов Стефанов

„Плътна ограда с височина до 2.20м от нивото на прилежащия терен, по границата с УПИ ІІ-143, кв.23, изцяло разположена в имота“

УПИ І-143, кв.23

 

с.Ъглен

31.

27.07.2017г.

1.Община Луковит

2.“АРЕСГАЗ“

Газоразпределителна мрежа на гр.Луковит – етап 15“

ІІ

Участъци по улици

на гр.Луковит

32.

11.08.2017г.

Цветослав Петков Янчев

„Пункт за периодични прегледи на ППС“

V

УПИ І, кв.118

ПИ 44327.502.9795

гр.Луковит

33.

 

 

 

 

УПИ І, кв.118

ПИ 44327.502.9795

гр.Луковит

34.

11.08.2017г.

ПК“Златна Панега“

„Преустройство на партерен етаж от 2МС (сграда с обществено-обслужващо предназначение) в бар-клуб“

ІV

УПИ І, кв.70

ПИ 44327.502.2260

гр.Луковит

35.

28.08.2017г.

Николай Динков Граждански

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – навес за инвентар, на мястото на стара паянтова постройка /ПС/

УПИ VІІ-361, кв.51

 

с.Дъбен

36

31.08.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП - 8 в с.Бежаново“

ІІІ

клон „А”, клон”Б” и клон „В“

с.Бежаново

37.

31.08.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП - 9 в с.Бежаново“

 

клон „А”, клон”Б” и клон „В“

с.Бежаново

38.

13.09.2017г.

„Теленор България”ЕАД и „БТК“ЕАД

„Базова станция №3986 с честотен обхват 900MHz на оператор „Теленор България“ЕАД”

ІІІ

ПИ 215010

з-ще Румянцево

39.

21.09.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП - 1 в с.Румянцево“

ІІІ

клон „А”, клон”Б” и клон „В“ на ТП-1 с.Румянцево

с.Румянцево

40.

21.09.2017г.

„ЧЕЗ Разпределение България”АД

„Реконструкция на МРН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собстеност ТП - 6 в с.Румянцево“

ІІІ

клон „А”, клон”Б” и клон „В“ на ТП-6 с.Румянцево

с.Румянцево

41.

12.10.2017г.

„ТАБАКО ДРИНКС”ЕООД

„Общ.-обсл. Сграда със складово и търговско предназначение: магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, пакетирани хранителни и захарни изделия и др., склад и офиси”

V

УПИ І, кв.120

ПИ 44327.502.9810

 

гр.Луковит

42.

19.10.2017г.

Атанас Иванов Хинов

„Плътна ограда с височина до 2.20м, мерено от котата на по-ниския терен, изцяло разположена в имота“

УПИ ХІ, кв.87

ПИ 44327.502.1385

 

гр.Луковит

43.

123.10.2017г.

Петко Георгиев Петков

„Ремонт и реконструкция на 2МЖ с необходимото пристрояване“

V

УПИ І, кв.47

ПИ 44327.503.508

 

гр.Луковит

44.

26.10.2017г.

Росица Станиславова Станева

„Преустройство на същ. сграда в магазин за хранителни и промишлени стоки”

V

УПИ Х, кв.113

ПИ 44327.502.39

 

гр.Луковит

45.

26.10.2017г.

Райна Петкова Тодорова и Петко Петров Тодоров

„Пристрояване /навес/ към съществуваща 2МЖ”

V

УПИ І-299, кв.60

с.Карлуково

46.

26.10.2017г.

Петко Станков Петков

„Плътна ограда с височина до 2.20м, мерено от котата на по-ниския терен, изцяло разположена в контура на имота“

ПИ 44327.335.536

гр.Луковит

47.

27.10.2017г.

„БЕЛАВУР”ЕООД

„Нова сграда с предназначение „Къща за гости“ и преустройство на съществуваща жилищна сграда и прилежащото към нея допълващо застрояване в къща за гости”

V

УПИ V-1295, кв.116

с.Дерманци

48.

02.11.2017г.

Димитър Маринов Монев

„Надстрояване на същ.търговски обект-магазин за промишлени стоки, с цел разширяване на експозиционната му площ”

V

УПИ Х, кв.124

ПИ 44327.502.2639

гр.Луковит

49.

02.11.2017г.

Община Луковит и ЕТ“Тоника -Цветелина Василева“

„Уличен водопровод от ОТ 278 до ОТ 280 и СВО за УПИ І-470, кв.66 по ПУП на с.Дъбен“

ІІІ

Улица от ОТ 278 до ОТ 280 и СВО за УПИ І-470, кв.66

с.Дъбен

50.

02.11.2017г.

Петко Станков Петков

„Навес за селскостопанска техника и продукция

V

ПИ 44327.335.536

гр.Луковит

51.

09.11.2017г.

„БТК”ЕАД

„Изграждане на телекомуникационен щкаф гр.Луковит LV_LUKOVIT_TSENTAR_ 00106_RSH_ 697_2031”

ІV

тротоар на улица с ОК 443; 445 на границата на УПИ VІІІ, кв.154

гр.Луковит

52.

09.11.2017г.

„БТК”ЕАД

„Изграждане на телекомуникационен щкаф гр.Луковит LV_LUKOVIT_TSENTAR_ 00107_RSH_ 697_4011”

ІV

тротоар на улица с ОК 274; 275; 276на границата на УПИ Х, кв.67

гр.Луковит

53.

09.11.2017г.

„БТК”ЕАД

„Изграждане на телекомуникационен щкаф гр.Луковит LV_LUKOVIT_TSENTAR_ 00104_RSH_ 697_1011”

ІV

тротоар на улица с ОК 255; 256 на границата на УПИ ХІV, кв.18

гр.Луковит

54.

09.11.2017г.

„БТК”ЕАД

„Изграждане на телекомуникационен щкаф гр.Луковит LV_LUKOVIT_TSENTAR_ 00105_RSH_ 697_1021”

ІV

тротоар на улица с ОК 256; 268 на границата на УПИ Х, кв.30

гр.Луковит

55.

16.11.2017г.

Красимир Митков Кирилов и Галина Миткова Попова

„Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лека постройка за отоплителни материали и инвентар“

УПИ ХVІІІ, кв.67

ПИ 44327.502.2240

 

гр.Луковит

56.

23.11.2017г.

Веселин Петров Марков

„Търговски обекти – павилионен тип“

V

УПИ ІV, кв.140

ПИ 44327.503.195

 

гр.Луковит

57.

30.11.2017г.

Момчил Давидов Уруков

„Плътна ограда с височина до 2,20м спрямо по-ниския терен, изцяло разположена в имота на възложителя”

УПИ ІV, кв.136

ПИ 44327.502.292

 

гр.Луковит

58.

30.11.2017г.

Ивайло Калоянов Димов, чрез Даниела Алексиева Димова

„Преустройство на партерен етаж от 2МЖ в магазин за хранителни стоки“

V

УПИ ХІ-630, кв.37-85

 

 

с.Бежаново

59.

12.12.2017г.

„БТК“ЕАД

„Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5054“

ІV

УПИ І, кв.68

 

гр.Луковит

60.

14.12.2017г.

Община Луковит

„Пристройка за асансьор към същ.сграда на общинска администрация с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания”

ІV

УПИ І, кв.68

 

гр.Луковит

61.

14.12.2017г.

„Дайчовата къща“ЕООД

„Реконструкция с цел преустройство на съществуваща еднофамилна жилищна сграда в къщи за гости”

V

УПИ І-297, кв.35

с.Бежаново

62.

18.12.2017г.

Данко Димитров Данов

„Жилищна сграда”

V

УПИ VІІІ, кв.100

ПИ 44327.502.1779

гр.Луковит

63.

18.12.2017г.

Кольо Иванов Бараков и Светла Иванова Баракова

„Контролно-диагностичен пункт за леки автомобили и автомобилни части”

V

УПИ ХV, кв.116

ПИ 44327.502.2675

гр.Луковит

64.

21.12.2017г.

Община Луковит

„Укрепване на свлачище LOV 19.44327.02 – откос на път за регионално ДТПО – ул.“Синчец, гр.Луковит”

І

ПИ 44327.502.3004 и 44327.197.91, улица с ОК 607; 608; 609; 610; 611

гр.Луковит

65.

21.12.2017г.

Момчил Давидов Уруков

„Гараж“

V

УПИ ІV, кв.136

ПИ 44327.502.292

гр.Луковит

66.

21.12.2017г.

Община Луковит и „Конов АГРО инвест“ЕООД

„Едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях – 2 броя“

V

ПИ 015139

з-ще на с.Бежаново

67.

28.12.2017г.

Община Луковит

„Реконструкция и благоустройство на градска градина“

ІІІ

УПИ ІІІ, кв.157

ПИ 44327.503.198

гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/