Регистър на издадени разрешения за строеж 2013


№ по ред

Дата

Възложител/
Собственик

 Строеж

 Категория

 № на имота
/УПИ, кв./

 Населено място

1.

24.01.2013 г.

„Агро Инвестмънтс” ЕООД

Стопанска постройка със селскостопанско предназначение, ограда с височина до 2,20 м от бетовони колове и оградна мрежа и система за капково напояване с подобект изкуствен басейн и капково напояване

001036001039, м. „Менковец”

з-ще Петревене

2.

24.01.2013 г.

ЕТ „Бизнес иновации-Христина Димитрова”

Иновативна фотоволтаична електрическа централа №2 30 кWp на покрива на съществуваща сграда

І-1186а, кв. 32

с. Торос

3.

31.01.2013 г.

„Профи-2006” ЕООД

Фотоволтаична централа върху покривите на съществуващи сгради

І-2, кв. 1

с. Торос

4.

18.02.2013 г.

Община Луковит

Преустройство и оборудване на „МБАЛ-Луковит”

ІІ

І, кв. 12,
ПИ 44327.502.1909

гр. Луковит

5.

28.02.2013г.

ЕТ”Вико-Слав-М.Вътов”

Слънцезащитна козирка пред съществуващ ресторант

УПИ І, кв.68

гр.Луковит

6.

28.02.2013г.

Община Луковит

Вътрешна отоплителна инсталация на общинска сграда

УПИ ХІ-470, кв.46

с.Дерманци

7.

28.02.2013г.

Цветан Пелков Балкански

Преустройство на „Аптека” в магазин за месо с транжорна и топла точка в съществуваща едноетажна сграда

V

44327.502.2116
УПИ VІ, кв.29

гр.Луковит

8.

04.03.2013г.

„Маримпекс-МГ АГРО”ООД

Трафопост /БКТП/ 21/0,4kV до 1х160kVA, кабел 20 kV и кабели НН за обект „Цех за преработка на плодове и зеленчуци”  

ІІІ

ПИ 071001;165041; 165058; І-165049 и УПИ ІV-1253, кв.125

с.Дерманци

9.

07.03.2013г.

Пламен Иванов Банов

Плътна ограда с височина до 2.20м изцяло разположена в упи ХІ /44327.502.1524/, между УПИ ХІ и Х, и УПИ ІХ и ХІ, кв.61

ХІ, кв.61 /44327.502.1524/

гр.Луковит

10.

07.03.2013г.

Георги Крумов Гетов

Преустройство на метален павилион в жилищна сграда

V

ПИ 085021
м.”Насел. място”

с.Ъглен

11.

14.03.2013г.

Силвия Николаева Николова

Сградно водопроводно отклонение

V

ХVІ-79, кв.12

с.Дъбен

12.

28.03.2013г.

ЕТ”Теди-П-Иван Йотов”

Декоративна ограда като парков елемент с височина до 2.20м.

ХХІІІ, кв.234 /44327.502.2904/

гр.Луковит

13.

28.03.2013г.

Галина Димитрова Генова

Еднофамилна жилищна сграда

V

ІХ, кв.19
/44327.502.2050/

грЛуковит.

14.

28.03.2013г.

„НУРТС България”ЕАД

Инсталиране на ППС за глас и/или данни към съществуваща ЖЯП станция VT5062(TOROS)

ІІІ

000232, м.”Сливата”

с.Торос

15.

04.04.2013г.

Красимир Павлов Калчев

Пристройка към същ.двуетажна жил.сграда и допълващо застрояване навес-лятна кухня

УПИ V-825, кв.48

с.Торос

16.

04.04.2013г.

Илияна Цветанова Василева

Еднофамилна жилищна сграда

V

УПИ VІ-390, кв.39

с.Ъглен

17.

11.04.2013г.

Петър Нейков Димитров

Плътна ограда с височина до 2.20м по границата с УПИ VІ-130 и ограда с плътна част и ажурна до 2,20м по границата с УПИ VІ-130 и УПИ ІV-129 изцяло разположена в имота на възложителя

УПИ ІІІ-132, кв.17

с.Пещерна

18.

11.04.2013г.

„Белисима 72”ЕООД

Стопанска сграда 

V

 УПИ V, кв.53

с.Петревене

19.

11.04.2013г.

„НХГ”

Къща за настаняване на туристи - хотел

V

ІІІ-9, кв.53

с.Петревене

20.

11.04.2013г.

„Белисима 72”ЕООД

Къща за настаняване на туристи - хотел

V

ІV-10, кв.53

с.Петревене

21.

07.05.2013г.

Църква „Св.Св.Кирил и Методий”

Основен ремонт, реконтрукция и подобряване на Църква „Св.Св.Кирил и Методий” и прилежащите и пространства

ІV

УПИ І-302, кв.51

с.Торос

22.

08.05.2013г.

Марин Иванов Качамилски

Плътна ограда изцяло в имота на възложителя с височина до 2,20м  м/у УПИ І и УПИ ХІХ, кв.67, гр.Луковит

УПИ І /44327.502.2242/, кв.67

гр.Луковит

23.

15.05.2013г.

„Милком”ООД

Къща за гости

V

УПИ VІ-1119, кв.19

с.Дъбен

24.

16.05.2013г.

Пламен Георгиев Цветков

Преустройство на дрогерия в аптека 

V

 УПИ V-833,834, кв.69

с.Торос

25.

16.05.2013г.

Църква „Свети Архангел Михаил”

Реконструкция и ремонт на Църква „Свети Архангел Михаил”

ІV

УПИ ІІ-820, кв.36

с.Ъглен

26.

16.05.2013г.

Църква „Свето Възнесение Господне”

Реконструкция и ремонт на Църква „Свето Възнесение Господне”

ІV

ПИ 812, кв.2

с.Бежаново

27.   

23.05.2013г.

ЕТ”НИК-Николай Гаврилов”

Изграждане на плувен басейн със съблекални към него и нова вертикална планировка

V

УПИ ХІV-1255, кв.125

С.Дерманци

28.

23.05.2013г.

ЕТ”Перла-2013-Галина Любомирова”

Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда в семеен хотел за селски туризъм

V

ПИ 44327.243.20 м.”Бяло поле”

з-ще Луковит

29.

27.05.2013г.

ЕТ”Ралица Пламенова Петрова”

Реконструкция и модернизация на кабелна съобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали, интернет услуги и пренос на данни

V

 

с.Ъглен

30.

27.05.2013г.

ЕТ”Ралица Пламенова Петрова”

Реконструкция и модернизация на кабелна съобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали, интернет услуги и пренос на данни

V

 

с.Бежаново

31.

27.05.2013г

ЕТ”Ралица Пламенова Петрова”

Реконструкция и модернизация на кабелна съобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали, интернет услуги и пренос на данни

V

 

с.Дерманци

32.

06.06.2013г.

„ВиК”АД

Уличен водопровод от ОТ 492 към ОТ 587 за ЦНСТ в УПИ ІІІ, кв.26, гр.Луковит

ІІІ

ул.”Гето Йошев”

гр.Луковит

33.

06.06.2013г.

„ВиК”АД

Уличен водопровод от ОТ 90 към ОТ 97 за ЦНСТ в УПИ ІІ, кв.12, гр.Луковит

ІІІ

ул.”Неофит Рилски”

гр.Луковит

34.

07.06.2013г.

„Вадива”ЕООД

Преустройство на помещения от двуетажна масивна сграда в: 1.Магазин за фураж, пакетирани храни и аксесоари за животни; 2.Магазин за строителни материали    

V

000140, м.”Лъките”

с.Румянцево

35.

13.06.2013г.

Христо Стефанов Костов и Красимир Стефанов Костов

Преустройство на същ.двуетажна масивна сграда в център за монтаж и демонтаж на гуми и измиване на автомобили

V

ХІІ /44327.502.2710/, кв.119

гр.Луковит

36.

20.06.2013г.

„ИРНИК”ЕООД

Ремонт и реконструкция, и модернизация на месопреработвателно предприятие с необходимото пристрояване; Етап 1: „Транжорна и производство на мляно месо и местни заготовки”

V

ПИ 144012

С.Ъглен

37.

21.06.2013г.

Иван Георгиев Алексиев

Пристройка към съществуваща стопанска постройка

ПИ 44327.320.65

Гр.Луковит

38.

28.06.2013г.

1.ЧЕЗ Разпределение
2. Община Луковит

Модернизация и реконструкция на мрежа НН на ТП-9 – с.Карлуково

ІІІ

улици

с.Карлуково

39.

28.06.2013г.

1.ЧЕЗ Разпределение
2. Община Луковит

Модернизация и реконструкция на мрежа НН на ТП-8 – с.Карлуково

ІІІ

улици

с.Карлуково

40.

04.07.2013г.

Мишо Сашев Славчев

Еднофамилна жилищна сграда

V

УПИ ХХІ,кв.139 ПИ 44327.502.2510

гр. Луковит

41.

11.07.2013г.

‘’Петрешко’’ ЕООД, с. Дерманцr

Външно ел. Захранване НН от ТП-7

ІІІ

 ПИ  000015, 000243, 000242, 079059

с. Дерманци

42.

11.07.2013г.

’Петрешко’’ ЕООД, с. Дерманцr

Външно ел. Захранване НН от ТП-7

ІІІ

ПИ   000243, 000242, 079059

с. Дерманци

43.

25.07.2013г.

Марин Дошов Маринов

Плътна ограда с височина до 2.20м.

УПИ VІІ-587кв. 36-82

с.Бежаново

44.   

05.08.2013г.

Борислав Тодоров Петров

Водопроводно отклонение

V

УПИ ІІІ, кв. 5 ПИ 44327. 502. 1121

гр. Луковит

45.

05.08.2013г

ЕТ’’ ВЛАДАС-Владимир Даскалов”

Складова сграда за съхранение на негорими стоки - машини, детайли, апаратура, инструменти и резервни части в горими опаковки

V

УПИ ХІ,кв. 234, ПИ  44327. 502. 2891

гр. Луковит

46.

29.08.2013г.

Църква  “Света Параскева”

Основен ремонт реконструкция и подобряване на църква   Света Параскева и прилежащите и пространства”

ІV

УПИ VІІ-995, кв 65

с.Дерманци

47.

04.09.2013г.

“ЧЕЗ Разпределение България  АД”

Външно ел. захранване НН на  център за настаняване от семеен тип

ІІІ

Улица с ОК 587; 492

гр.Луковит

48.

04.09.2013г

ЧЕЗ Разпределение България  АД”

Външно ел. захранване НН на  център за настаняване от семеен тип

V

Улица с ОК 86; 89 90;

гр.Луковит

49.

04.09.2013г.

Община Луковит

“Ремонт на улица Симов дол”

ІV

от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до ПТ 41

гр.Луковит

50.

04.09.2013г.

Община Луковит

“Основен ремонт на народно читалище” „Съзнание-1895”

ІV

УПИ I, кв. 75, ПИ  44327. 502. 2313

гр.Луковит

51.

04.09.2013г.

Ваня Иванова Златкова

“Еднофамилна двуетажна жилищна сграда с навес за автомобил”

V

УПИ V, кв. 93 ПИ 44327. 502. 1657

гр.Луковит

52.

14.09.2013г.

“Черноморска технологична компания”  АД

Газоразпределителна мрежа

ІІ

Улици  “Гето Йошев”  “Оряховска”  “Будевец”  “Тополовска”

гр.Луковит

53.

05.09.2013г.

Община Луковит

Реконструкция на водопроводна мрежа

ІІ

Улици

с. Петревене

54.

19.09.2013г.

Офелия Михайлова Маджарова

 „Жилищна сграда върху съществуваща такава, подлежаща на събаряне /44327.502.2349.2 и 44327.502.2349.3 ”

V

УПИ VІ, кв.64 ПИ 44327.502.2349

Гр.Луковит

55.

19.09.2013г.

Ивайло Йотов Иванов

„Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскоктопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в нея”

44327.320.64

з-ще Луковит

56.

27.09.2013г.

„Милкекопром”00Д

„Цех за производство на млечни продукти”

V

УПИ ХХІХ-230, кв.26

с.Ъглен

57.

27.09.2013г.

Лальо Лазаров Илиев

1.”Ограда”,  2.”Навес за гараж” и 3.„Навес”

УПИ VІІ-426, кв.8

с.Петревене

58.

27.09.2013г.

Минка Димитрова Николова

„Огада във вид: Колове и мрежа”

УПИ VІ-258, кв.24

с.Тодоричене

59.

17.10.2013г.

„Профи 2006”ЕООД

„Пристройка към същ.метален навес за: 1.Склад за зърно  2.Навес за селк.техника

V

ПИ 000427

з-ще Торос

60.

24.10.2013г.

„Полихим-СС”ЕООД

„Надстрояване на етаж над съществуващо едноетажно техническо помещение, за помещение за вакуум помпи и компресори”

V

УПИ VІ,кв.233 ПИ 44327.502.9781

гр.Луковит

61.

31.10.2013г.

Тюляй Самир Мехмедова

„Еднофамилна жилищна сграда и ограда – плътна и ажурна”

V

УПИ ХІ, кв.153, ПИ 44327.503.485

гр.Луковит

62.

14.11.2013г.

Цветанка Адалбертова Дишева и Стефан Адалбертов Александров

Водопроводно отклонение

V

УПИ V, кв.176, ПИ 44327.503.395

гр.Луковит

63.

05.11.2013г.

Лъчезар Любенов Антонов

„Свободностояща еднофамиллна жилищна сграда и ограда”

V

УПИ Х-259, кв.54

с.Петревене

64.

06.12.2013г.

Вера Данаилова Александрова

„Покривна конструкция на масивна жилищна сграда”

V

УПИ VІІІ,кв.176 ПИ 44327.503.397

гр.Луковит

65.

06.12.2013г.

„Дипломат Корпорейшън” ООД

„Преустройство на съществуващ търговски обект /партерен етаж от 2МЖ/ в аптека

V

УПИ ІІ, кв.125 ПИ 44327.502.2832

гр.Луковит

66.

13.12.2013г.

Община Луковит

„Ограда по всички граници, изцяло разположена в имота, отреден за ПСОВ, във вид: Бетонови колове и телена мрежа"

V

ПИ 44327.80.25

гр.Луковит

67.

13.12.2013г.

Община Луковит

„Ограда по всички граници, изцяло разположена в имота, във вид: Бетонови колове и телена мрежа"

V

ПИ 44327.80.26

гр.Луковит

68.

19.12.2013г.

„Полихим-СС" ЕООД

„Навеси в производстена база на Полихим"

V

44327.502.2863, УПИ ІІ и 44327.502.9781, УПИ VІ, кв.233

гр.Луковит

69.

19.12.2013г.

Община Луковит

Ремонт /реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в ДЦДУ"

V

44327.502.979, УПИ ІІ, кв.26

гр.Луковит

70.

27.12.2013г.

Петър Симеонов Бундаков

„Агро-аптека"

V

44327.502.2365, УПИ І, кв.82

гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/