Регистър на етажната собственост


Регистър на сдруженията на собствениците

Рег. номер Наименование Адрес Предмет на дейност Срок Представени идеални части в % от етажната собственост Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща) Начин на представи-телство
1. 001-03022015 "бл. Валентина Терешкова - Луковит, ул. Христо Ботев №10" гр. Луковит, ул. "Христо Ботев" №10 По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 100 Председател: Севдалин Аладинов Асенов; гр. Луковит, ул. "Христо Ботев" №10, вх. Б, ет. 1, ап. 2, [email protected] Член:Станислава Петрова Стоянова гр. Луковит, ул. "Христо Ботев" №10, вх. А, ет. 1, ап. 1Член: Член: Мая Йорданова Георгиева; гр. Луковит, ул. "Бузлуджа" №3 Управителен съвет (заедно и поотделно)
2. 002-03022015 "Луковит Кръгояр 54" гр. Луковит, ул. "Кръгояр" № 54 По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 91,938 Управител: Маргарита Стоянова Тричкова; гр. Луковит, ул. "Кръгояр" №54, вх. В, ап. 14 Управител
3.  003-11022015  „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”  гр. Луковит, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №2, бл. „Светлина” По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно  84,737 Председател: Христо Георгиев Хинов; гр. Луковит, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №2, бл. „Светлина”, вх. А, ап. 3 Член: Нейко Лазаров Цаков; гр. Луковит, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №2, бл. „Светлина”, вх. Б, ап. 18 Член: Весела Николаева Чорбанова - Цветкова; гр. Луковит, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №2, бл. „Светлина”, вх. А, ап. 18 Управителен съвет (заедно и поотделно)
4. 004-29022016 “Васил Левски“ гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 19, бл.Васил Левски По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 100 Председател: Невенка Василева Начева; Гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 19, бл. Васил Левски, вх.А, ет.1, ап.2 Член: Петъо Василев Петков; Гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 19, бл.Васил Левски, вх.А,ет.4,ап.13 Член: Нина Веселинова Драгнева; Гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 19 ,бл.Васил Левски, вх.А, ет.1, ап.4 Управителен съвет (заедно и поотделно)
5. 005-25032016 “Звезда – Гурко“ гр.Луковит, ул. “Генерал Гурко“ 11, бл.“Звезда“ По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 97,1103 Председател: Снежана Кръстева Цветкова; гр.Луковит, ул.“Генерал Гурко“11, бл.“Звезда“вх.Б, ап.8 Член: Биляна Тодорова Христова; гр.Луковит, ул. “Генерал Гурко“ 11, бл.“Звезда“ вх.Б, ап.11 Член: Диляна Цветанова Колева; гр.Луковит, ул. “Генерал Гурко“ 11, бл.“Звезда“ вх.Б, ап.12 Управителен съвет (заедно и поотделно)
6. 006-01062016 “Смирненски“ гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 102, бл.“Смирненски“ По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 100 Председател: Веселин Кръстев Василев; гр.Луковит, ул.“Възраждане“102, бл.“Смирненски“вх.А, ап.13 Член: Пламен Дилов Дилов; ул. “Възраждане“ 102, бл.“Смирненски“ вх.Б, ап.30 Член: Васко Пелков Балкански; ул. “Възраждане“ 102, бл. “Смирненски“ вх.А, ап.8 Управителен съвет (заедно и поотделно)
7. 007-08082016 “Блок Дружба“ гр.Луковит, ул.“Асен Златарев“ 1, бл. “Дружба“ По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 100 Председател: Валентин Николаев Батев; гр.Луковит, ул.“Асен Златарев“ 1, бл.“Дружба“, вх.А,ап.16 Контрольор:Христо Иванов Цанков Управителен съвет (заедно и поотделно)
8. 008-18112016 “Блок Космос“ гр.Луковит, ул. “Възраждане“ 85,вх. А и Б По смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС Безсрочно 89,34 Председател: Александър Николов Карагеоргиев Член: Любен Станев Лалев Член: Тодорка Петкова Управителен съвет (заедно и поотделно)
https://www.livechatalternative.com/