Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2


№ по ред

Входящ №/дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

 

1

1/08.06.2018

Виолета  Иванова

Началник отдел ОКСМД

Преглед

2

2/08.06.2018

Анелия  Цветанова

Главен експерт

Преглед

3

3/08.06.2018

Веселин  Иванов

Младши експерт

Преглед

4

4/08.06.2018

Йонко  Мяшков

Младши експерт

Преглед

5

5/08.06.2018

Евгени  Иванов

Главен експерт

Преглед

6

6/08.06.2018

Даниела  Димитрова

Финансов контрольор

Преглед

7

7/08.06.2018

Инж.Даниела  Тодорова

Директор Дирекция ПРУТ

Преглед

8

8/08.06.2018

Иван  Иванов

Младши експерт

Преглед

9

9/08.06.2018

Цвета  Попова

Инспектор

Преглед

10

10/08.06.2018

Антон  Антонов

Инспектор

Преглед

11

11/08.06.2018

Илка  Петкова

Кметски наместник

Преглед

12

12/08.06.2018

Йоана  Георгиева

Технически сътрудник

Преглед

13

13/08.06.2018

Цеца  Цанкова

Главен специалист РУТОС

Преглед

14

14/08.06.2018

Ивайло  Иванов

Главен специалист РУТОС

Преглед

15

15/08.06.2018

Марияна  Иванова

Началник отдел РУТОС

Преглед

16

16/08.06.2018

Цветозара  Михайлова

Главен специалист РУТОС

Преглед

17

17/08.06.2018

Любомир  Ангелов

Главен специалист

Преглед

18

18/08.06.2018

Мима  Василева

Технически сътрудник ОА

Преглед

19

19/08.06.2018

Цонка  Иванова

Младши експерт ОА

Преглед

20

20/08.06.2018

Пламенка  Николова

Технически сътрудник ОА

Преглед

21

21/08.06.2018

Валя  Манова

Старши експерт Озеленяване

Преглед

22

22/08.06.2018

Инж.Христина  Ангелова

Главен експерт РУТОС

Преглед

23

23/08.06.2018

Силвия  Петкова

Главен експерт

Преглед

24

24/08.06.2018

Емилия  Орбова

Младши експерт

Преглед

25

25/08.06.2018

Пепа  Милева

Директор Дирекция ОА и Гл.счетоводител

Преглед

26

26/08.06.2018

Росица   Иванова

Главен експерт МДТБ

Преглед

27

27/08.06.2018

Драгомир  Доков

Главен експерт ОКСМД

Преглед

28

28/08.06.2018

Инж.Надя  Рабаджиева

Началник отдел ППОП

Преглед

29

29/08.06.2018

Цветинка  Цолова

Главен специалист ОКСМД

Преглед

30

30/08.06.2018

Иванко  Христов

Главен експерт ЗЗП

Преглед

31

31/08.06.2018

Галя  Николова

Главен специалист МДТБ

Преглед

32

32/08.06.2018

Павлина  Цакова

Главан специалист МДТБ

Преглед

33

33/08.06.2018

Виолета  Милчева – Иванова

Секретар МКБППМН

Преглед

34

34/08.06.2018

Петя  Топалова

Директор дирекция

Преглед

35

35/08.06.2018

Йорданка  Димитрова

Главен експерт

Преглед

36

36/08.06.2018

Васил  Василев

Старши инспектор

Преглед

37

37/08.06.2018

Камелия  Василева

Секретар на Ообщина

Преглед

38

38/08.06.2018

Йонка  Христова

Главен експерт ОА

Преглед

39

39/08.06.2018

Анка  Антонова

Главен експерт ОА

Преглед

40

40/08.06.2018

Светозар  Стефанов

Главен експерт ППОП

Преглед

41

41/08.06.2018

Георги  Георгиев

Системен оператор

Преглед

42

42/08.06.2018

Нели  Кръстева

Главен инспектор МДТБ

Преглед

43

43/08.06.2018

Стела  Любомирова

Младши експерт ОКСМД

Преглед

44

44/08.06.2018

Галина  Кузманова

Старши експерт

Преглед

45

45/08.06.2018

Наталия  Клъстева - Пенчова

Социален работник в социална услуга

Преглед

46

46/08.06.2018

Лейла  Монакова

Директор Детска ясла

Преглед

47

47/08.06.2018

Ралица  Цочева

Директор ДГ с.Торос

Преглед

48

48/08.06.2018

Рени  Колева

Директор ДГ " Звънче" гр.Луковит

Преглед

49

49/08.06.2018

Ивайло  Иванов

Директор ОП РДНО Луковит

Преглед

50

50/08.06.2018

Салко Алиев

Здравен медиатор

Преглед

51

51/08.06.2018

Светлина  Калчева

Директор ДГ с.Дерманци

Преглед

52

52/08.06.2018

Харизан  Маринов

Здравен медиатор

Преглед

53

53/08.06.2018

Росица  Дакова

Технически сътрудник

Преглед

54

54/08.06.2018

Анахид  Михайлова

Директор ДГ Слънце

Преглед

55

55/08.06.2018

Тошко  Радоев

специалист

Преглед

56

56/08.06.2018

Маргарита  Петкова

Директор ДГ Червената шапчица

Преглед

57

57/15.10.2018

Даниела  Велкова

технически сътрудник

Преглед

58

58/05.04.2019

Красимира  Монова

младши експерт

Преглед

59 59/14.02.2020 Цветалия Маринова Старши специалист Преглед
60 60/02.07.2020 Иван Киров Специалист Преглед