Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1


№ по ред

Входящ №/дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

 

1

1/ 12.03.2018

Цвета Попова

Инспектор

Преглед

2

2/ 12.03.2018

Антон Антонов

Инспектор

Преглед

3

3/ 01.06.2018

Красимир Кънчев

Дежурен ОбС за сигурност

Преглед

4

4/ 05.06.2018

Стела Любомирова

Мл.експерт ОКСМД

Преглед

5

5/ 01.10.2018

Даниела Велкова

технически сътрудник

Преглед

6

6/ 05.04.2019

Красимира Монова

Мл.експерт ОА

Преглед

7

7/ 08.11.2019

Преслав Петков

Кметски наместник

Преглед

8

8/ 03.01.2020

Георги Георгиев

Заместник кмет

Преглед

9

9/ 13.02.2020

Цветалия Маринова

Старши специалист РУТОС

Преглед

10

10/ 02.07.2020

Иван Киров

Специалист

Преглед

11

11/ 02.07.2020

Фани Методиева

Здравен медиатор

Преглед