Районно управление на МВР - Луковит


Адрес на управлението:
гр. Луковит 5770
ул. „Момчилец“ № 16

 

Началник РУ Луковит – главен инспектор Георги Георгиев

Приемен ден: Сряда, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

e-mail: [email protected]
Телефони: 0697 52226; 0697 52326

РУ – Луковит обслужва територия, включваща гр. Луковит и 11 села (Бежаново, Беленци, Дерманци, Дъбен, Карлуково, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричене, Торос, Ъглен).

 

ПЪРВИ РАЙОН се състои от пет микрорайона.

Първи микрорайон включва част от гр. Луковит, с граници: на север – местностите Тополовец и Радов дол; на запад и юг – коритото на река Златна Панега; на изток – ул. ”Велчо Комитата”. Обслужва се от полицейски инспектор Любомир Йолов, общ отговорник на района. Телефони: 068 668 947, 0697 52226 и 0697 52326; Приемно време в сградата на РУ Луковит на ул. „Момчилец“ № 16: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч. петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Втори микрорайон включва село Дерманци и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Любен Калчев. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в приемна в с. Дерманци, ул. „Христо Ботев“ № 14, първи етаж: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.;
четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч.; петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Трети микрорайон включва селата Торос и Пещерна и прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Петьо Цветанов. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в с. Торос, пл. „Възраждане“ № 1, втори етаж: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.; петък 09.00 ч. – 11:00 ч. Приемно време в с. Пещерна, ул. „Витска долина“ № 6, първи етаж: вторник от 13:00 ч. – 15:00 ч.; четвъртък от 09:00 ч. – 11:00 ч.

Четвърти микрорайон включва село Бежаново и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Йонко Георгиев. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в с. Бежаново, ул. .„Плевен“ № 57, втори етаж: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.; четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч.; петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Пети микрорайон включва село Ъглен и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Дилян Дилов. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в
с. Ъглен, ул. „Освобождение“ № 18, втори етаж: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.;
вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.; четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч. ; петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

ВТОРИ РАЙОН се състои от шест микрорайона.

Първи микрорайон включва част от гр. Луковит, с граници: на север – кв. “Изток”; на запад – коритото на река Златна Панега; на изток и юг – жп линия Червен бряг – Златна Панега. Обслужва се от полицейски инспектор Христо Петков, общ отговорник на района. Телефони: 068 668 929; 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в гр. Луковит, ул. „Момчилец“ № 16; понеделник от 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.; петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Втори микрорайон включва кв. ”Изток” в гр. Луковит с граници: на север – депо за отпадъци; на запад – коритото на река Златна Панега; на изток – пътя за с. Тодоричене, на юг –  жп линия Червен бряг – Златна Панега и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Тони Василев. Телефони: 068 668 947; 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в
гр. Луковит, ул. „Момчилец“ № 16: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч.; петък  09:00 ч. – 11:00 ч.

Трети микрорайон включва село Карлуково и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Тони Василев. Телефони: 068 668 947; 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в с. Карлуково, ул. „Стара Планина“ № 3, втори етаж: вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Четвърти микрорайон включва селата Тодоричене и Дъбен и прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Преслав Цветанов. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в с. Тодоричене, ул. „Стефан Караджа“ № 2: понеделник 13:00 ч. – 15.00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11.00 ч.; петък 09:00 ч. – 11:00 ч.. Приемно време в с. Дъбен, ул. „Поповска“ № 1: вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Пети микрорайон включва селата Петревене и Румянцево и прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Върбан Иванов. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326;
Приемно време в с. Петревене, ул. „Хаджи Димитър“ № 67, втори етаж: понеделник 13:00 ч. – 15:00 ч.; сряда 09:00 ч. – 11:00 ч. Приемно време в с. Румянцево, ул. „Капитан Ст. Павлов“ № 27, първи етаж: вторник 13:00 ч. – 15:00 ч.; четвъртък 09:00 ч. – 11:00 ч.

Шести микрорайон включва село Беленци и прилежащите му землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Върбан Иванов. Телефони: 0697 52226 и 0697 52326. Приемно време в
с. Беленци, ул. „Главна“ № 25: петък 09:00 ч. – 11:00 ч.

https://www.livechatalternative.com/