Протоколи


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА 18.07.2024 Г.

сряда, 24 юли 2024 2

На заседанието присъстващите от ПК по БИНЕП са: инж. Владимир Даскалов, Георги Антонов, Христо Иванов и Илиан Цаков. По уважителни причини от заседанието отсъстват: Петко Петков, Димитър Монев и Цветозар Христов инж.Вл.Даскалов-Колеги,…

ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2024 Г.

сряда, 03 юли 2024 24

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, днес 26.06.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Луковит, 2 етаж, се проведе редовно заседание на Общински съвет Луковит на основание чл.23. ал.4 т.1 от ЗМСМА.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА 19.06.2024 Г.

вторник, 25 юни 2024 28

На заседанието присъстващите от ПК по БИНЕП са: инж. Владимир Даскалов, Георги Антонов, Христо Иванов, Димитър Монев и Илиан Цаков. От Общинска администрация - М. Иванова - нач. отдел РУТОС, Цв.Хаджиева-зам.-кмет, Цв. Цолова…

ПРОТОКОЛ №9 ОТ ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПОДПИСКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ НА 27.05.2024 Г.

понеделник, 03 юни 2024 46

Днес, 27.05.2024 г. на основание чл.51, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат ...

ПРОТОКОЛ №8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.04.2024 Г.

четвъртък, 02 май 2024 71

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, днес 25.04.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Луковит, 2 етаж, се проведе редовно заседание на Общински съвет Луковит на основание чл.23. ал.4 т.1 от ЗМСМА.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА 18.04.2024 Г.

вторник, 23 април 2024 70

На заседанието присъстващите от ПК по БИНЕП са: инж. Владимир Даскалов, Георги Антонов, Христо Иванов, Димитър Монев, Илиан Цаков и Цветозар Христов.

ПРОТОКОЛ №7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2024 Г.

вторник, 02 април 2024 83

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, днес 26.03.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Луковит, 2 етаж, се проведе редовно заседание на Общински съвет Луковит на основание чл.23. ал.4 т.1 от ЗМСМА.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА временната комисия за избор на съдебни заседатели при окръжен съд - ловеч, проведено НА 19.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 89

Днес, 19.03.2024 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд-Ловеч, избрана…

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА Постоянни Комисии НА 19.03.2024 Г.

понеделник, 25 март 2024 89

На заседанието присъстващите от ПК по БИНЕП са: инж. Владимир Даскалов, Георги Антонов, Христо Иванов, Димитър Монев, Илиан Цаков и Цветозар Христов. От Общинска администрация - М. Иванова - нач. отдел РУТОС, П. Топалова - дир.…

https://www.livechatalternative.com/