Протоколи


ПРОТОКОЛ №7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.03.2024 Г.

вторник, 02 април 2024 24

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА, днес 26.03.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Луковит, 2 етаж, се проведе редовно заседание на Общински съвет Луковит на основание чл.23. ал.4 т.1 от ЗМСМА.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА временната комисия за избор на съдебни заседатели при окръжен съд - ловеч, проведено НА 19.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 26

Днес, 19.03.2024 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд-Ловеч, избрана…

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА Постоянни Комисии НА 19.03.2024 Г.

понеделник, 25 март 2024 36

На заседанието присъстващите от ПК по БИНЕП са: инж. Владимир Даскалов, Георги Антонов, Христо Иванов, Димитър Монев, Илиан Цаков и Цветозар Христов. От Общинска администрация - М. Иванова - нач. отдел РУТОС, П. Топалова - дир.…

https://www.livechatalternative.com/