Стратегия за управление на общинската собственост в Община Луковит за периода 2016 - 2019 г.