Програми


Дневен ред

събота, 31 август 2013 606

  АПЕЛ Общински форум  “Луковит 21 век” и Община Луковит ВОДЕНИ От отговорността за устойчиво развитие на Община Луковит СЪЗНАВАЙКИ Необходимостта от обединени усилия за подобряване качството на живот С  ЖЕЛАНИЕ…