ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2023-2024 Г.


С Решение № 525 от 28.06.2023 г. Общински съвет Луковит прие Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Луковит 2023-2024 г.

 

https://www.livechatalternative.com/