Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит 2019-2020 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2019 г.