Общинска стратегия, за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит 2017 - 2018 г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит за 2017 г.