Професионално обучение


Център за професионално обучение към „Балкански център Дипломат"

 

Център за професионално обучение (ЦПО) към „Балкански център Дипломат" провежда лицензирани курсове на територията на град Луковит. Също така работи по държавни и европейски програми и фондове за професионална квалификация и преквалификация.

С Протокол №8 на УС на НАПОО от 9 юни 2004 г. Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение и придобиване на степен за професионална квалификация и/или за актуализиране и разширяване на професионални компетенции.

Курсистите, успешно преминали пълната програма на обучение по теория и практика, получават Държавни свидетелства за професионална квалификация по съответната професия.
   Курсистите, представили се неубедително на изпитите, както и тези, незавършили пълния курс на обучение, получават Държавни удостоверения за част от професионалната квалификация.

В услуга на своите курсисти, Центърът е разработил програми за обучение, в които е подбрана спецификата на всяка една от професионалните квалификации. Това значително съкращава излишният престой в учебния център и води до многократно снижаване на направените от всеки един курсист разходи за транспорт.

Курсистите на ЦПО имат възможност да почувстват работната обстановка още по време на самото обучение. Часовете за специфична теоретична подготовка и за основното практическо обучение се провеждат със съдействието на Diplomat Plaza Hotel & Resort.

      Професии:

  Професии:

 1. Професия „Сътрудник в маркетингови дейности” – специалност „Маркетингови проучвания”
 2. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес" – специалност „Малък и среден бизнес”
 3. Професия „Икономист" – специалност „Индустрия”
 4. Професия „Икономист" – специалност „Икономика и мениджмънт”
 5. Професия „Офис мениджър" – специалност „Бизнес-администрация”
 6. Професия „Офис секретар" – специалност „Административно обслужване”
 7. Професия „Оператор на компютър" – специалност „Текстообработване”
 8. Професия „Хлебар-сладкар" – специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”
 9. Професия „Хлебар-сладкар" – специалност „Производство на сладкарски изделия”
 10. Професия „Фермер" – специалност „Земеделец”
 11. Професия „Хотелиер" – специалност „Организация на хотелиерството”
 12. Професия „Администратор в хотелиерството" – специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”
 13. Професия „Камериер" – специалност „Хотелиерство”
 14. Професия „Портиер-пиколо" – специалност „Хотелиерство”
 15. Професия „Ресторантьор" – специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
 16. Професия „Готвач" – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
 17. Професия „Сервитьор-барман" – специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”
 18. Професия „Работник в заведения за хранене и развлечения" – специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” 
 19. Професия „Работник в заведения за хранене и развлечения" – специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения” 
 20. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност" – специалност „Селски туризъм”
 21. Професия „Аниматор” – специалност „Туристическа анимация”

 

Луковит 5770

ул. „Димитър Талев” 2

тел.: 0697 55086; 0879 222 430

e-mail: [email protected]

http://www.cpo.dbg.bg/


https://www.livechatalternative.com/