Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 17.11.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: [email protected] или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

https://www.livechatalternative.com/