Проект на нормативни актове


Предложение относно изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

петък, 13 ноември 2015 790

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.11.2015 г./, Община Луковит чрез  публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят…

Доклад Общински план

четвъртък, 05 ноември 2015 816

Информация по ЗЕВИ

неделя, 01 ноември 2015 806

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

вторник, 05 май 2015 782

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 20 май 2015 г.в Информационния център на община Луковит /стая №11/

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 10 март 2015 812

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок от 14 дни от датата на публикуването му в информационния център на община луковит, стая №11/

Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

четвъртък, 11 септември 2014 777

Граждани и заинтересовани организации могат да подават предложение по направения проект в 14 дневен срок от публикуването /до 25.09.2014 г. включително/ в Информационния център на Община Луковит - стая №11

Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Луковит

четвъртък, 03 юли 2014 769

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 17.07.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

сряда, 16 април 2014 717

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 30.04.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

четвъртък, 13 март 2014 744

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.03.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересуваните лица да направят своите предложения…

https://www.livechatalternative.com/