Проект на нормативни актове


Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит

вторник, 15 март 2016 863

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 29.03.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да…

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

петък, 08 януари 2016 937

ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ” КЪМ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 25 ноември 2015 1690

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.12.2015 г./, Община Луковит чрез публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите…

Предложение - нормативен документ

вторник, 24 ноември 2015 1078

Предложение относно изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

петък, 13 ноември 2015 855

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.11.2015 г./, Община Луковит чрез  публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят…

Доклад Общински план

четвъртък, 05 ноември 2015 880

Информация по ЗЕВИ

неделя, 01 ноември 2015 873

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

вторник, 05 май 2015 862

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 20 май 2015 г.в Информационния център на община Луковит /стая №11/

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 10 март 2015 883

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок от 14 дни от датата на публикуването му в информационния център на община луковит, стая №11/

https://www.livechatalternative.com/