Проект на нормативни актове


Aктуализация на Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

вторник, 17 април 2012 238

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Актуализация на Правилника за отличията на ОбС Луковит

вторник, 17 април 2012 244

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 17 април 2012 386

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 17 април 2012 246

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

събота, 07 април 2012 277

Гражданите и заинтерeсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

четвъртък, 01 март 2012 269

Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 01 февруари 2012 251

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, т.е до 15.02.2012 г. в деловодството на община Луковит.