Проект на нормативни актове


Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

четвъртък, 01 март 2012 221

Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 01 февруари 2012 209

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, т.е до 15.02.2012 г. в деловодството на община Луковит.