Проект на нормативни актове


Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 01 февруари 2012 188

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, т.е до 15.02.2012 г. в деловодството на община Луковит.