Проект на нормативни актове


Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Луковит

сряда, 05 декември 2012 791

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 19.12.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 05 декември 2012 686

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 19.12.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Наредба за реда и условията за гледане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Луковит

вторник, 18 септември 2012 771

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок от 18.09.2012 г. до 02.10.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

събота, 09 юни 2012 689

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 23.06.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Актуализация на Правилника на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

четвъртък, 07 юни 2012 695

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения в срок до 21.06.2012 г. в Информационния център на сградата на община Луковит /стая №11/

Aктуализация на Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

вторник, 17 април 2012 667

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Актуализация на Правилника за отличията на ОбС Луковит

вторник, 17 април 2012 781

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 17 април 2012 1020

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 17 април 2012 717

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд

събота, 07 април 2012 752

Гражданите и заинтерeсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

Актуализация на правилник за организацията и дейността на общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

четвъртък, 01 март 2012 754

Гражданите могат да подават предложения до 15.03.2012 г. в информационния център на община Луковит /стая 11/

Проект за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 01 февруари 2012 697

Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, т.е до 15.02.2012 г. в деловодството на община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/