Проект на нормативни актове


Наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит

неделя, 27 октомври 2013 854

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 16.12.2013 г. в Информационния център на Община Луковит /стая №11/

Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит

петък, 25 октомври 2013 917

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 08.10.2013 г. , 17.00 часа в Информационния център на община Луковит, стая №11

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

петък, 01 февруари 2013 867

Гражданите и заинтересованите организации могат да депозират становища, предложения и възражения по изготвения проект в срок до 15.02.2013 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11.

Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Луковит

сряда, 05 декември 2012 946

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 19.12.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

сряда, 05 декември 2012 837

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 19.12.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Наредба за реда и условията за гледане на животни - домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Луковит

вторник, 18 септември 2012 918

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок от 18.09.2012 г. до 02.10.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

събота, 09 юни 2012 834

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 23.06.2012 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11

Актуализация на Правилника на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

четвъртък, 07 юни 2012 831

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения в срок до 21.06.2012 г. в Информационния център на сградата на община Луковит /стая №11/

Aктуализация на Правилника за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

вторник, 17 април 2012 816

Гражданите и заинтерсованите организации могат да подават предложения в срок до 2 май 2012 г. в Информационния център на общината /стая 11/

https://www.livechatalternative.com/