Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Луковит


Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Луковит

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 25.10.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: [email protected] или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.

Файлове:

Наредба - Наредба

https://www.livechatalternative.com/