Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по направения проект в срок до 16.12.2013 /понеделник/ включително в Информационния център на община Луковит, стая №11/

Вносител: Георги Антонов - общински съветник

https://www.livechatalternative.com/