Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г.


Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 10.07.2022 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г.  в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/