Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Луковит 2022-2027г.


Провеждане на обществено обсъждане относно приемане на „Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г.“

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 01.09.2022 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения Проект на Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г. в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/