ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2019-2023 г.


Общински съвет Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 година и мотиви, изготвени на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 30.12.2019 г., включително всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019- 2023 година в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

 

Д-р Данаил Динков /П/
Председател на Общински съвет Луковит

https://www.livechatalternative.com/