Проект на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит


Проект на Правилник за организация и реда на работа на  Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания  на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Луковит

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 30.04.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Файлове:

Правилник - Правилник

https://www.livechatalternative.com/