Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищн


На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73 или на следните e-mail адрес: [email protected]

Дата на откриване: 16.11.2018 г.
Дата на приключване: 16.12.2018 г.

https://www.livechatalternative.com/