Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг


Проект на наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

Граждани и заинтересовани организации могат да подават предложение по направения проект в 14 дневен срок от публикуването /до 25.09.2014 г. включително/ в Информационния център на Община Луковит - стая №11

https://www.livechatalternative.com/