ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА


ВНОСИТЕЛ: Д-Р ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ – Председател на Общински съвет Луковит.

Проект

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: [email protected] или в деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане“ № 73.

 

 

https://www.livechatalternative.com/