ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА HA ЧЛ. 26, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Луковит и мотиви, изготвени на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17:00 ч. на 27.05.2021 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища и предложения относно изготвения Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Луковит на e-mail: [email protected].

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

Кмет на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/