ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА HA ЧЛ. 26, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит и мотиви, изготвени на основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 22.05.2021 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища и предложения относно изготвения Проект на Наредба за изменение Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/