Проект на Наредба за изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит


Проект на Наредба за изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.01.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/