Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.03.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересуваните лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/