ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


Общински съвет Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Луковит. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 13.03.2020 г., включително всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Луковит в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

Д-р Д. ДИНКОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

https://www.livechatalternative.com/