Предложение относно изменение на Правилника за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 - 2015


Предложение относно изменение на Правилника за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 - 2015

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 12.02.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

https://www.livechatalternative.com/